Pašvaldība informē
Par apkuri

SIA “BIOENINVEST” dara zināmu, ka saskaņā ar 2022.gada 10.novembra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) padomes lēmumu (pielikumā) Nr.246 (prot.Nr.49., 5.p.), ir apstiprināts noteiktais (piedāvātais) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifs 109.39 EUR/MWh (bez PVN).

Publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" https://www.vestnesis.lv/op/2022/223.6

Izraksts no padomes lēmuma:

  1. atzīt SIA “BIOENINVEST” noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu (bez pievienotās vērtības nodokļa) (Latvijas Vēstnesis, 2022, 214.nr.) laika periodam no 2022.gada 1.decembra līdz 2023.gada 30.aprīlim:

- siltumenerģijas ražošanas tarifs 82,99 EUR/MWh;

- siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 23,96 EUR/MWh;

- siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 2,44 EUR/MWh;

- siltumenerģijas gala tarifs 109,39 EUR/MWh,

un to pamatojuma atbilstību Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010.gada 14.aprīļa lēmumam Nr.1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”;

  1. noteikt, ka no 2022.gada 1.decembra SIA “BIOENINVEST” nepiemēro ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2022.gada 12.oktobra lēmumu Nr.199 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “BIOENINVEST” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem” (Latvijas Vēstnesis, 2022, 200.nr.) apstiprinātos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus.