Pašvaldība informē
att

14.Saeimas vēlēšanas jau rīt, 1.oktobrī no pulksten 7.00 līdz 20.00.

! Vēlētāji Latvijā, kuriem veselības stāvokļa dēļ, tajā skaitā Covid-19 saslimušajiem un kontaktpersonām, nav iespējas nokļūt vēlēšanu iecirknī, vēl var pieteikties balsošanai savā atrašanās vietā. Pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā var arī slimojošu personu aprūpētāji un vēlētāji īslaicīgās aizturēšanas vietās. 

 

Gulbenes novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Sanita Mickeviča informē par vēlēšanu iecirkņu adresēm un darba laikiem

Gulbenes novada administratīvajā teritorijā noteikti 18 vēlēšanu iecirkņi:

Nr.

p.k.

Iecirkņa
numurs

Iecirkņa nosaukums

Iecirkņa adrese

1.

445.

SPORTA SKOLA

Skolas iela 10A, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401

2.

446.

BEĻAVAS TAUTAS NAMS

Vienības iela 3, Beļava, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, LV-4409

3.

447.

BEĻAVAS PAGASTA OZOLKALNA SPORTA ZĀLE

„Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, LV-4410

4.

448.

DAUKSTU PAGASTA PĀRVALDE

Dārza iela 10, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, LV-4417

5.

449.

GULBENES SPORTA CENTRS

Skolas iela 12A, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401

6.

450.

DRUVIENAS PAGASTA PĀRVALDE

„Pamatskola”, Druviena, Druvienas pagasts, Gulbenes novads, LV-4426

7.

451.

GALGAUSKAS KULTŪRAS NAMS

Veišu iela 2, Galgauska, Galgauskas pagasts, Gulbenes novads, LV-4428

8.

452.

JAUNGULBENES TAUTAS NAMS

„Kokles”, Gulbītis, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420

9.

453.

LEJASCIEMA PAGASTA KULTŪRAS NAMS

Rīgas iela 20B, Lejasciems, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, LV-4412

10.

455.

LITENES PAGASTA TAUTAS NAMS

„Pagastnams 1”, Litene, Litenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4405

11.

456.

LIZUMA PAGASTMĀJA

„Akācijas”, Lizums, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, LV-4425

12.

457.

LĪGO PAGASTA KULTŪRAS NAMS

„Jaunstukmaņi”, Līgo, Līgo pagasts, Gulbenes novads, LV-4421

13.

458.

RANKAS PAGASTA KULTŪRAS NAMS

„Ausmas”, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, LV-4416

14.

459.

STĀMERIENAS PAGASTA PĀRVALDE

„Vecstāmeriena”, Vecstāmeriena, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, LV-4406

15.

460.

KALNIENAS TAUTAS NAMS

„Kalnienas klubs”, Kalniena, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, LV-4406

16.

461.

STRADU PAGASTA PĀRVALDE

Brīvības iela 8, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401

17.

462.

STĀĶU PAMATSKOLA

„Stāķi 7”, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, LV-4417

18.

463.

TIRZAS PAGASTA KULTŪRAS NAMS

„Biedrības nams”, Tirza, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, LV-4424

Vēlēšanu iecirkņi sāks strādāt piecas dienas pirms vēlēšanām, kuru laikā vēlēšanu iecirkņos varēs pieteikt balsošanu vēlētāju atrašanās vietā un iepazīties ar kandidātu sarakstiem, ziņām par kandidātiem, priekšvēlēšanu programmām.

Vēlēšanu iecirkņu darba laiki:

  • pirmdien, 26.septembrī, no pulksten 17.00 līdz 20.00;
  • otrdien, 27.septembrī, no pulksten 8.00 līdz 11.00;
  • trešdien, 28.septembrī, no pulksten 17.00 līdz 20.00;
  • ceturtdien, 29.septembrī, no pulksten 9.00 līdz 12.00;
  • piektdien, 30.septembrī, no pulksten 10.00 līdz 16.00.

Vēlēšanu dienā:

  • sestdien, 1.oktobrī, no pulksten 7.00 līdz 20.00.

Vēlētāji, kuri nevar nokļūt vēlēšanu iecirknī vēlēšanu dienā, trīs dienas pirms vēlēšanu dienas dažas stundas dienā var izmantot iespēju nodot balsi glabāšanā.

Balsi nodot glabāšanā varēs 449.vēlēšanu iecirknī “Gulbenes sporta centrs”:

  • pirmdien, 26.septembrī, no pulksten 17.00 līdz 20.00;
  • ceturtdien, 29.septembrī, no pulksten 9.00 līdz 12.00;
  • piektdien, 30.septembrī, no pulksten 10.00 līdz 16.00.

Gulbenes novada vēlēšanu komisijas kontakti: