Vide Atkritumu apsaimniekošana

SIA "Geo Consultants" informē, ka ir uzsākts stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējums vides pārskatam un plānošanas dokumentam "Vidzemes reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2023.-2027.".

Projekta sabiedriskā apspriešana notiks 2023.gada 22.augustā plkst.18:00, SIA "ZAAO" Dabas tehnoloģiju parkā "URDA" , "Stūri", Daibe, Stalbes pagasts, Cēsu novads, LV-4151 un vienlaikus interesentiem tiks nodrošināta dalība arī tiešsaistē.

Paziņojums par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata un plānošanas dokumenta projekta “Vidzemes reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2023. – 2027. gadam” sabiedrisko apspriešanu un projekta materiāli pieejami šeit: Pazinojums_sabiedriska_apspriesana Planosanas_dokumenta_projekts Vides_parskats_projekts

Vides pārskats

https://www.geoconsultants.lv/wp-content/uploads/2023/07/Vides_parskats_projekts.pdf

Plāna projekts

https://www.geoconsultants.lv/wp-content/uploads/2023/07/Pl%C4%81no%C5%A1anas-dokumenta-projekts.pdf