Projekti
att

Foto: Klēts iela

Tuvāko divu gadu laikā pašvaldība plāno sakārtot vēl četras ielas, kas ir nozīmīgas uzņēmējdarbības attīstībai Gulbenē. Pirmā šajā sarakstā ir Kalēju iela Stradu pagastā, par kuras pārbūvi pašvaldība jau ir noslēgusi līgumu ar būvuzņēmēju.

Ja laikapstākļi ļaus, darbi sāksies jau šogad. Līdz nākamā gada septembrim jāveic Kalēju ielas pārbūve 145 m garumā, apgaismojuma, ietves un stāvvietu 11 automašīnām izbūve un caurteku nomaiņa. Pārējām ielām šobrīd vēl notiek tehnisko projektu izstrāde, savukārt būvniecības darbi jāuzsāk 2018.gadā. Purva ielā pārbūvēs 150 m garu posmu, izbūvēs lietus ūdens novades sistēmu, ietvi un apgaismojumu. Klēts ielā pārbūvēs 85 m garu posmu, izbūvēs lietus ūdens novades sistēmu un ietvi. Pils ielā  pārbūvēs 124 m gar posmu un izbūvēs lietus ūdens novades sistēmu.

Projekta “Infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai Gulbenes pilsētā” mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu Gulbenes pilsētā un novadā, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībā atbilstoši pašvaldības attīstības programmā noteiktajam un balstoties uz komersantu vajadzībām. Rezultātā tiks radītas vismaz 9 darba vietas un veiktas nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos 169 909 EUR apmērā. Projekta īstenošanu plānots pabeigt līdz 2019.gada beigām.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 593 689,41 EUR, no tām 85% jeb 504 636,00 EUR ERAF finansējums, 3,75% jeb 22 263,35 EUR valsts budžeta dotācija pašvaldībām un 11,25% jeb 66 790,06 EUR pašvaldības finansējums.

att

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste