Projekti

Aprīļa beigās ekspluatācijā pieņemta Gulbenes novada valsts ģimnāzijas vēsturiskās ēkas daļa, kurā vairākus mēnešus SIA "Velve-AE" veica mācību telpu pārbūves darbus. Procesa laikā tika atjaunotas klases, izpildītas ugunsdrošības prasības, izveidots multimediju centrs skolēniem ar pieeju teorētiskās informācijas bāzei, ēkas 1.stāvā nodrošināta vides pieejamība cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Lai ēka būtu pilnībā pabeigta, ārpus projekta izmaksām par pašvaldības budžeta līdzekļiem tiks veikta kāpņutelpas un divu mācību kabinetu atjaunošana.

Pakāpeniski tiek iepirktas arī mēbeles un informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, lai nodrošinātu skolēniem ergonomisku mācību vidi un aprīkotu klases ar mūsdienu prasībām atbilstošu aprīkojumu. Šobrīd jau ir iegādāti interaktīvie ekrāni, televizori, stacionārie datori un monitori, portatīvie datori. Laika gaitā aprīkojums vēl tiks papildināts.

Tikmēr ir noslēgusies iepirkumu procedūra Gulbenes novada valsts ģimnāzijas sākumskolas ēkas daļas telpu pārbūvei. Būvdarbus veiks sabiedrība ar ierobežoti atbildību “RCI Gulbene”. Šeit atsevišķās klašu telpās tiks veikts kosmētiskais remonts, daļēji atjaunota ūdens apgādes un kanalizācijas sistēma, uzstādīta ventilācijas iekārtas gaisa apmaiņas nodrošināšanai, papildināta un atjaunota elektroapgādes sistēma, kā arī veikti uzlabojumi ugunsdrošības nodrošināšanā,  kāpņu telpās uzstādot normatīviem atbilstošas ugunsdrošas konstrukcijas, visā ēkā ierīkojot jaunu ugunsgrēka atklāšanas, trauksmes signalizācijas un balss apziņošanas sistēmu.

Aktivitātes veiktas projekta “Gulbenes novada vispārējo izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” (Nr.8.1.2.0/17/I/013) ietvaros.

Foto: K.Upāns, E.Strode

ieguldījums tavā nākotnē

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldības
vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste