Projekti
att

Gulbenes novada pašvaldība ir viena no aktīvākajām Latvijas pašvaldībām energopārvaldības jomā un turpina attīstīties arī kā Vidzemes energoefektivitātes centrs, tāpēc aktīvi piedalāmies dažādos ar energoefektivitāti un klimata jautājumiem saistītos projektos un pasākumos. Viens no tādiem notiks jau 24.februārī Vidzemes Inovāciju nedēļas ietvaros, kad Smiltenē dalīsimies pieredzē un iedvesmosim pašvaldību pārstāvjus, energopārvaldniekus, publisko ēku apsaimniekotājus, siltumapgādes uzņēmumus un citus interesentus ar paveikto Gulbenes novadā.

Viens no stāstiem būs par pionierprojektu Baltijas jūras reģiona valstu vidū, kura ietvaros tika izbūvēta ceturtās paaudzes siltumapgādes sistēma Beļavas ciemā. Savukārt otrs stāsts būs par pašvaldības publisko ēku energoefektivitātes paaugstināšanu, izveidojot vienotu energopārvaldības sistēmu un izstrādājot energoplānu. Īstenotās aktivitātes prezentēs Gulbenes novada pašvaldības energopārvaldnieki Krišjānis Upāns un Sandis Kalniņš.

Pasākuma “Energopārvaldība Vidzemē” programma un iepriekšēja reģistrācija līdz 18.februārim šeit: http://innovation.vidzeme.lv/lv/pasakumi/2020-02-24/energoparvaldiba-vidzeme.html

Pasākumu organizē Vidzemes plānošanas reģions, sadarbojoties ar Gulbenes novada pašvaldību, Smiltenes novada pašvaldību un Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūtu.

Projekts Low TEMP: Low Temperature District Heating for the Baltic Sea Region  (Zemas temperatūras centralizētās siltumapgādes sistēmas tehnoloģijas Baltijas jūras reģionam) Nr.#R063 tiek finansēts ar Eiropas Savienības atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Eiropas Savienībai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

logo

Projekts "Act Now: Action for Energy Efficiency in Baltic Cities" (Rīkojies tagad: Rīcība energoefektivitātes uzlabošanai Baltijas valstu pilsētās) Nr.#R060 tiek finansēts ar Eiropas Savienības atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Eiropas Savienībai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

att

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldības
vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste