Projekti

Gulbenes novada pašvaldībai ir izdevies piesaistīt ārējo finansējumu, lai 2021.-2022.gadā veiktu apsaimniekošanas un kopšanas darbus Emzes parkā Gulbenē. Uz šo brīdi ir apstiprināti trīs projekti, kuru ietvaros notiks apsaimniekošanas darbi 58.9 ha platībā, ozolu alejas vainagu kopšana 100 kokiem, vērtīgo koku un krūmu stāva novērtēšana un kopšana saskaņā ar izstrādāto kopšanas plānu, meža taku tīrīšana 1.675 ha platībā, ainavu un sanitārā ciršana 2.75 ha platībā, dendroloģiskā stādījuma atjaunošana un piesārņojuma mazināšana, kā arī taciņas ap Emzes dīķi atjaunošana un informācijas stendu, norāžu un solu izvietošana.

Aprīlī brīvā dabā Emzes parkā jau tika noorganizēta pirmā sanāksme, kurā visas parka teritorijas apsaimniekošanas pasākumos iesaistītās puses pārrunāja projektu ieviešanas uzdevumus, izpildes termiņus un katras saistītās personas lomu tajā, savukārt pakalpojumu sniedzēji guva konkrētāku priekšstatu par pašvaldības vēlamo gala rezultātu.

Spārītes parka apsaimniekošanu plānots veikt saskaņā ar aizsargājamā dendroloģiskā stādījuma “Emzes parks” rekonstrukcijas projektu, kura sastāvā ir arī Spārītes parka attīstības vīzija. Tāpat jāuzsver, ka plānotie darbi parkā tiks īstenoti ciešā sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi. Pašvaldība procesa laikā organizēs tikšanos ar iedzīvotājiem, lai informētu par plānotajām darbībām Emzes parkā, kas skars arī koku ciršanu. Cerams, ka tā varēs notikt klātienē parkā, taču tikšanās formāts būs atkarīgs no epidemioloģiskās situācijas valstī. Laikus informēsim sabiedrību par tikšanās norises vietu un laiku.

Spārītes un Emzes parka senais nosaukums bija Marijas parks, ko Vecgulbenes muižas barons Heinrihs fon Volfs veltījis savai sievai Marisai. Abu parku platība šodien sastāda 246 ha, bet muižas laikā parka platība bija pat aptuveni 500 ha. Vietā, kur kādreiz bija parks, tagad ir Nākotnes ielas dzīvojamo māju masīvs, pļava, BMX trase, veikals.

Atbalstītie projekti, plānotās aktivitātes un finansējums

Projekts "Biotopu apsaimniekošanas pasākumu ieviešana Emzes parkā" 1. un 2.kārta

Darbības zona: parka kultūrvēsturiskā daļa, dabas parka zona un meža takas visā parka teritorijā

Aktivitātes:

Vērtīgo koku un krūmu stāva novērtējums Emzes parka kultūrvēsturiskajā daļā (27,50 ha) un kopšanas plāna izstrāde kultūrvēsturiskajai daļai; Vērtīgo koku un krūmu stāva kopšana saskaņā ar izstrādāto kopšanas plānu; Ozolu alejas koku vainagu kopšana Emzes ielā (~100 koki); Vērtīgo koku un krūmu stāva novērtējums Emzes parka dabas parka zonas Dienvidu daļā un  kopšanas plāna izstrāde (31,15 ha); Biotopu  kopšana un dendroloģiskā piesārņojuma mazināšana  saskaņā ar  izstrādāto kopšanas plānu; Meža kopšanas darbi - ainavu veidošana un sanitārā ciršana un meža taku attīrīšana no aizauguma (meža taku ciršana un attīrīšana 5 m platumā ~3350m garumā un sanitārā ciršana 50 m joslā 550 m garumā); Dendroloģiskā stādījuma atjaunošana (stādīšana).

Projekts "Tūrisma infrastruktūras uzlabošana Emzes parkā"

Darbības zona: ceļš apkārt dīķim un pļava pie dīķa

Aktivitātes:

Taciņu tīkla ap Emzes dīķi atjaunošana - celiņu pamatnes sagatavošana, izlīdzināšana, planēšana un profilēšana (2.5-3.0 m platumā  un  ~ 866 m garumā), un taku nomaļu sakārtošana (0.5.m platumā gar takas abām malām); Taciņu papildinošu labiekārtojuma elementu izvietošana (7 soli, 2 dalīto atkritumu urnas, 2 norobežojošu elementu komplekti motorizētā transporta ierobežošanai); Papildinošas, izzinošas un informatīvas tūrisma infrastruktūras elementu izvietošana teritorijā (2 informācijas stendi ar parka karti un informāciju par dabas vērtībām parka teritorijā, 3 virzienu norāžu stabi, 5 takas marķējuma stabi, 2 robežstabi); Tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība atjaunošanas darbiem, kā arī būvuzraudzība būvdarbu laikā.

Abos gados veikto pasākumu kopējās izmaksas sastāda 106 864,47 eiro, no tām Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums 73 875 eiro, bet 32989,71 - Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējums.

b.jpg

 

 

 

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldības
vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste