Attēls ar Gulbenes novada ģerboni

Gulbenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andis Caunītis:

10. jūnijs - iedzīvotāju pieņemšana;

- dalība darba grupā par efektīvu un optimālu cilvēkresursu, materiāltehnisko resursu izvērtēšanu un budžeta līdzekļu racionālu izmantošanu Gulbenes novada pašvaldības iestādēs;

- sanāksme par Lejasciema pamatskolas apkures iepirkumu.

11. jūnijs - piedalās saules enerģijas parka “Avoti” atklāšanas pasākumā Lizumā;

- dalība Baltijas mākslinieku plenēra "Logi" atklāšanas pasākumā. 

12. jūnijs - piedalās tiešsaistes sanāksmē ar Valsts drošības dienestu.

14. jūnijs - dalība 14.jūnija atceres pasākumos Gulbenē un Litenē.

15. jūnijs - no pulksten 10.00 līdz 15.00 Gulbenes pilsētas stadionā, O. Kalpaka ielā 1A, piedalās informatīvajā dienā “Bruņojies ar zināšanām”, kurā ikviens iedzīvotājs varēs apgūt prasmes, kā rīkoties krīzes situācijās;

- dalība kāzu jubilāru sumināšanas pasākumā Stāmerienas pilī.

16. jūnijs - piedalās Baltijas plenēristu darbu izstādes "LOGI" atklāšanā, Gulbenes novada kultūras centrā.

Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietniece Guna Švika no 2024. gada 10. jūnija līdz 2024. gada 25. jūnijam (ieskaitot) atrodas prombūtnē (atvaļinājums).

Gulbenes novada pašvaldības izpilddirektore Antra Sprudzāne no 2024. gada 7. jūnija līdz 2024. gada 13. jūnijam (ieskaitot) atrodas prombūtnē (komandējums).