Attēls ar Gulbenes novada ģerboni

Gulbenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andis Caunītis no 2024.gada 7.maija līdz 2024.gada 22.maijam (ieskaitot) atrodas prombūtnē (atvaļinājums).

 

Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietniece Guna Švika:

13. maijs - iedzīvotāju pieņemšana;

- dalība darba grupā par efektīvu un optimālu cilvēkresursu, materiāltehnisko resursu izvērtēšanu un budžeta līdzekļu racionālu izmantošanu Gulbenes novada pašvaldības iestādēs;

- piedalās pašvaldības projektu izvērtēšanas sanāksmē;

- dalība sanāksmē par Valsts kontroles ieteikumu ieviešanu revīzijā “Vai pašvaldību veiktās darbības nodrošina iedzīvotāju līdzdalību un informētību?”;

- konkursa "Te rodas!" komisijas darba sanāksme.

14. maijs - piedalās Latvijas Kultūras akadēmijas pasākumā “ZinātMāksla”, rektoru maiņa Rīgā.

15. maijs - darba sanāksme par iedzīvotāju padomju izveidi;

- attālināta tikšanās ar Labklājības ministru.

16. maijs - novada iestāžu apmeklējums.

 

Gulbenes novada pašvaldības izpilddirektore Antra Sprudzāne:

13. maijs - dalība darba grupā par efektīvu un optimālu cilvēkresursu, materiāltehnisko resursu izvērtēšanu un budžeta līdzekļu racionālu izmantošanu Gulbenes novada pašvaldības iestādēs;

- piedalās pašvaldības projektu izvērtēšanas sanāksmē;

- dalība sanāksmē par Valsts kontroles ieteikumu ieviešanu revīzijā “Vai pašvaldību veiktās darbības nodrošina iedzīvotāju līdzdalību un informētību?”.

14. maijs - piedalās Gulbenes novada pašvaldības kultūras, sporta un tūrisma  jautājumu sanāksmē.

15. maijs - darba sanāksme par iedzīvotāju padomju izveidi;

- pagasta pārvalžu apmeklējums: Līgo, Jaungulbene, Daukstes.

16. maijs - pagasta pārvalžu apmeklējums: Litene, Lejasciems, Beļava, Stāmeriena.

17. maijs - pagasta pārvalžu apmeklējums: Stradi, Galgauska, Tirza.