Attēls ar Gulbenes novada ģerboni

Gulbenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andis Caunītis no 2024.gada 7.maija līdz 2024.gada 22.maijam (ieskaitot) atrodas prombūtnē (atvaļinājums).

 

Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietniece Guna Švika:

20. maijs - iedzīvotāju pieņemšana;

- dalība darba grupā par efektīvu un optimālu cilvēkresursu, materiāltehnisko resursu izvērtēšanu un budžeta līdzekļu racionālu izmantošanu Gulbenes novada pašvaldības iestādēs;

- piedalās Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu komisijā;

- piedalās sanāksmē par plānotajām Civilās aizsardzības mācībām, 14. jūnija piemiņas pasākumu.

21. maijs - dalība saimniecisko jautājumu sanāksmē;

- piedalās pašvaldības projektu izvērtēšanas sanāksmē.

22. maijs - piedalās Gulbenes novada pašvaldības domes komiteju sēdēs.

23. maijs - dalība Finanšu, Attīstības un tautsaimniecības, Sociālo un veselības jautājumu un Izglītības, kultūras un sporta komiteju apvienotajā sēdē;

- attālināta dalība  Latvijas Pašvaldību savienības sarunās ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.

24. maijs - tikšanās Aizsardzības ministrijā par Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju.

 

Gulbenes novada pašvaldības izpilddirektore Antra Sprudzāne:

20. maijs - dalība darba grupā par efektīvu un optimālu cilvēkresursu, materiāltehnisko resursu izvērtēšanu un budžeta līdzekļu racionālu izmantošanu Gulbenes novada pašvaldības iestādēs;

- piedalās sanāksmē par plānotajām Civilās aizsardzības mācībām, 14. jūnija piemiņas pasākumu;

- pagasta pārvalžu apmeklējums: Druviena un Lizums.

21. maijs - dalība saimniecisko jautājumu sanāksmē;

- piedalās pašvaldības projektu izvērtēšanas sanāksmē;

- pagasta pārvalžu apmeklējums: Stradi.

22. maijs - piedalās Gulbenes novada pašvaldības domes komiteju sēdēs.

23. maijs - dalība Finanšu, Attīstības un tautsaimniecības, Sociālo un veselības jautājumu un Izglītības, kultūras un sporta komiteju apvienotajā sēdē;

- piedalās SIA "AP Kaudzītes" dalībnieku kopsapulcē.

24. maijs - tikšanās ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vidzemes reģiona padomi.