Attēls ar Gulbenes novada ģerboni

Gulbenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andis Caunītis

22. aprīlis - Iedzīvotāju pieņemšana;

- dalība darba grupā par efektīvu un optimālu cilvēkresursu, materiāltehnisko resursu izvērtēšanu un budžeta līdzekļu racionālu izmantošanu Gulbenes novada pašvaldības iestādēs;

- piedalās Vidzemes reģiona pašvaldību tikšanās Gulbenē, lai pārrunātu projekta "Ēku siltumapgādes vieda vadība"  sagatavošanu;

- darba grupā piedalās Civilās aizsardzības plāna pielikumu izskatīšanā.

23. aprīlis - dalība saimniecisko jautājumu sanāksmē;

- Gulbenes uzņēmēju apmeklējums;

- piedalās biedrības “SATEKA” organizētajā apkaimju darbnīcā Lejasciema pagastā.

24. aprīlis – darba tikšanās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā par Šķieneru ceļu;

- klātienē piedalās Satiksmes ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības sarunās.

25. aprīlis – vada Gulbenes novada pašvaldības domes sēdi;

- piedalās pilsētas un pagastu pārvalžu vadītāju sanāksmē;

- dalība biedrības “SATEKA” organizētajā apkaimju darbnīcā Gulbenē.

26. aprīlis – vada pašvaldības darbinieku ikmēneša sanāksmi;

- dalība grantu komisijas sanāksmē.

27. aprīlis – piedalās Lielās Talkas aktivitātēs.

 

Gulbenes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece Guna Švika

22. aprīlis - Iedzīvotāju pieņemšana;

- dalība darba grupā par efektīvu un optimālu cilvēkresursu, materiāltehnisko resursu izvērtēšanu un budžeta līdzekļu racionālu izmantošanu Gulbenes novada pašvaldības iestādēs;

- dalība Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu komisijā;

- darba grupā piedalās Civilās aizsardzības plāna pielikumu izskatīšanā.

23. aprīlis - dalība saimniecisko jautājumu sanāksmē;

- Gulbenes uzņēmēju apmeklējums;

- piedalās biedrības “SATEKA” organizētajā apkaimju darbnīcā Lejasciema pagastā.

24. aprīlisattālināta dalība Latvijas Pašvaldību savienības Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas sēdē;

- attālināti piedalās Satiksmes ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības sarunās;

- piedalās zīmola “Bānīša zeme” atklāšanas pasākumā Alūksnē.

25. aprīlis – dalība Gulbenes novada pašvaldības domes sēdē;

- piedalās Ceļu fonda komisijas sēdē;

- piedalās pilsētas un pagastu pārvalžu vadītāju sanāksmē;

26. aprīlis – dalība pašvaldības darbinieku ikmēneša sanāksmē.

27. aprīlis – piedalās Lielās Talkas aktivitātēs.

 

Gulbenes novada pašvaldības izpilddirektore Antra Sprudzāne

22. aprīlis - dalība darba grupā par efektīvu un optimālu cilvēkresursu, materiāltehnisko resursu izvērtēšanu un budžeta līdzekļu racionālu izmantošanu Gulbenes novada pašvaldības iestādēs.

23. aprīlis – vada saimniecisko jautājumu sanāksmi;

- tikšanās ar biedrību “Uzņēmēji Gulbenes novadā” un pilsētas un pagastu pārvaldniekiem.

24. aprīlisattālināta dalība Latvijas Pašvaldību savienības Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas sēdē;

- attālināti piedalās Satiksmes ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības sarunās;

- darba tikšanās ar pašvaldības iestāžu vadītājiem.

25. aprīlis – dalība Gulbenes novada pašvaldības domes sēdē;

- piedalās pilsētas un pagastu pārvalžu vadītāju sanāksmē;

- dalība biedrības “SATEKA” organizētajā apkaimju darbnīcā Gulbenē.

27. aprīlis – piedalās Lielās Talkas aktivitātēs.