Attēls ar Gulbenes novada ģerboni

Gulbenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andis Caunītis (prombūtne).

 

Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietniece Guna Švika: 

8.jūlijs - iedzīvotāju pieņemšana;

- dalība darba grupā par efektīvu un optimālu cilvēkresursu, materiāltehnisko resursu izvērtēšanu un budžeta līdzekļu racionālu izmantošanu Gulbenes novada pašvaldības iestādēs.

9.jūlijs - piedalās konkursa "Te rodas!" komisijā pa novada sakoptākajām sētām, uzņēmumiem.

10.jūlijs - dalība vidzemnieku nominēšanas sanāksmē titulam “20 personības 20 gados”;

- attālināta dalība Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Tautsaimniecības komitejas sēdē;

- piedalās diskusijā par peldošās salas izveidi Dzirnavu dīķī Gulbenē.

11.jūlijs - attālināta dalība Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Izglītības un kultūras komitejas sēdē;

- piedalās Gulbenes pilsētas svētku sanāksmē.

13.jūlijs - dalība "200 gadu Strūves lokam Vidzemē" pasākumu cikla atklāšanā Rankā.

 

Gulbenes novada pašvaldības izpilddirektore Antra Sprudzāne:

8.jūlijs - dalība darba grupā par efektīvu un optimālu cilvēkresursu, materiāltehnisko resursu izvērtēšanu un budžeta līdzekļu racionālu izmantošanu Gulbenes novada pašvaldības iestādēs.

9.jūlijs  - dalība saimniecisko jautājumu sanāksmē;

- piedalās SIA "Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība" dalībnieku kopsapulcē.

10.jūlijs - dalība vidzemnieku nominēšanas sanāksmē titulam “20 personības 20 gados”;

- piedalās diskusijā par peldošās salas izveidi Dzirnavu dīķī Gulbenē.

11.jūlijs - piedalās Gulbenes pilsētas svētku sanāksmē.

12.jūlijs - dalība pretendenta atlasē uz "Daukstu, Galgauskas, Jaungulbenes un Līgo pagastu apvienības pārvalde" apvienības pārvaldes vadītāja amatu;

- piedalās 2.kārtas pretendentu pārrunās uz "Litenes, Stāmerienas un Stradu pagastu apvienības pārvalde" apvienības pārvaldes vadītāja amatu.