Attēls: paziņojums par SIA Pilsētvides serviss reorganizāciju

Cienījamie Gulbenes novada SIA „Pilsētvides serviss“ klienti!

Informējam, ka 2024.gada 2. februārī Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs pieņēma lēmumu par reorganizāciju un konkrēti, komercreģistrā tika ierakstīta informācija par reorganizāciju – apvienošanu, pievienojot komercsabiedrībai SIA LAUTUS VIDE, vienotais reģistrācijas Nr. 44103141663,  komercsabiedrību SIA Pilsētvides serviss, vienotais reģistrācijas Nr. 40003244831. 

SIA LAUTUS VIDE norāda, ka saskaņā ar reorganizācijas līgumu un Komerclikuma noteikumiem, visi starp jums un SIA Pilsētvides serviss noslēgtie līgumi ir spēkā, tos nav nepieciešams pārslēgt un līgumi turpinās tajos paredzētā apmērā un termiņā.  

SIA LAUTUS VIDE ir izveidota apvienojot divu atkritumu un vides apsaimniekošanas uzņēmumu resursus un zināšanas kopīga mērķa - tīrākas Latvijas - īstenošanai. Turpinot izaugsmes ceļu, reorganizācijas ceļā SIA LAUTUS VIDE tika apvienotas apsaimniekotāju SIA Pilsētvides serviss un SIA Lautus ilggadējā pieredze nozarē - gan galvaspilsētā, gan reģionos, garantējot individuālu pieeju katram klientam, sniegto pakalpojumu kvalitāti un drošības sajūtu.

LAUTUS VIDE SIA logotips apzīmē komandas vienotību, saliedētību un kopības izjūtu – kopīgiem spēkiem ar optimistisku pieeju par zaļāku vidi. 

Cerot uz veiksmīgu turpmāku sadarbību, patiesā cieņā SIA LAUTUS VIDE valde