Paziņojums par vēlēšanu iecirkņu atrašanās vietām un darba laiku Eiropas Parlamenta vēlēšanu laikā

Gulbenes novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Sanita Mickeviča informē par vēlēšanu iecirkņu atrašanās vietām un darba laikiem:

Gulbenes novada administratīvajā teritorijā noteikti 18 vēlēšanu iecirkņi:

Nr.

p.k.

Iecirkņa
numurs

Iecirkņa nosaukums

Iecirkņa adrese

1.

445.

SPORTA SKOLA

Skolas iela 10A, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401

2.

446.

BEĻAVAS TAUTAS NAMS

Vienības iela 3, Beļava, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, LV-4409

3.

447.

OZOLKALNA SPORTA ZĀLE

„Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, LV-4410

4.

448.

DAUKSTU PAGASTA PĀRVALDE

Dārza iela 10, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, LV-4417

5.

449.

GULBENES SPORTA CENTRS

Skolas iela 12A, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401

6.

450.

DRUVIENAS PAGASTA PĀRVALDE

„Pamatskola”, Druviena, Druvienas pagasts, Gulbenes novads, LV-4426

7.

451.

GALGAUSKAS PAGASTA PĀRVALDE

Skolas iela 5, Galgauska, Galgauskas pagasts, Gulbenes novads, LV-4428

8.

452.

JAUNGULBENES TAUTAS NAMS

„Kokles”, Gulbītis, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420

9.

453.

LEJASCIEMA KULTŪRAS NAMS

Rīgas iela 20B, Lejasciems, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, LV-4412

10.

455.

LITENES TAUTAS NAMS

„Pagastnams 1”, Litene, Litenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4405

11.

456.

LIZUMA PAGASTA PĀRVALDE

„Akācijas”, Lizums, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, LV-4425

12.

457.

LĪGO KULTŪRAS NAMS

„Jaunstukmaņi”, Līgo, Līgo pagasts, Gulbenes novads, LV-4421

13.

458.

RANKAS KULTŪRAS NAMS

„Ausmas”, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, LV-4416

14.

459.

STĀMERIENAS PAGASTA PĀRVALDE

„Vecstāmeriena”, Vecstāmeriena, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, LV-4406

15.

460.

KALNIENAS TAUTAS NAMS

„Kalnienas klubs”, Kalniena, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, LV-4406

16.

461.

STRADU PAGASTA PĀRVALDE

Brīvības iela 8, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401

17.

462.

STĀĶU PAMATSKOLA

„Stāķi 7”, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, LV-4417

18.

463.

TIRZAS KULTŪRAS NAMS

„Biedrības nams”, Tirza, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, LV-4424

           

Vēršam uzmanību, ka 451.vēlēšanu iecirknim Galgauskas pagastā ir mainīta atrašanās vieta uz Gulbenes novada Galgauskas pagasta pārvaldes ēku Skolas ielā 5, Galgauskā, Galgauskas pagastā, Gulbenes novadā, LV-4428.

 

Vēlēšanu iecirkņi būs pieejami vēlētājiem šādos darba laikos:

Pirmdiena

03.06.2024.

no plkst. 8.00 līdz 13.00

iespēja pieteikt balsošanu vēlētāju atrašanās vietā un iepazīties ar kandidātu sarakstiem, ziņām par kandidātiem, priekšvēlēšanu programmām

iepriekšējā balsošana

Otrdiena

04.06.2024.

no plkst. 9.00 līdz 12.00

iespēja pieteikt balsošanu vēlētāju atrašanās vietā un iepazīties ar kandidātu sarakstiem, ziņām par kandidātiem, priekšvēlēšanu programmām

 

Trešdiena

05.06.2024.

no plkst.17.00 līdz 20.00

iespēja pieteikt balsošanu vēlētāju atrašanās vietā un iepazīties ar kandidātu sarakstiem, ziņām par kandidātiem, priekšvēlēšanu programmām

 

Ceturtdiena

06.06.2024.

no plkst. 16.00 līdz 20.00

iespēja pieteikt balsošanu vēlētāju atrašanās vietā un iepazīties ar kandidātu sarakstiem, ziņām par kandidātiem, priekšvēlēšanu programmām

iepriekšējā balsošana

Piektdiena

07.06.2024.

no plkst. 13.00 līdz 18.00

iespēja pieteikt balsošanu vēlētāju atrašanās vietā un iepazīties ar kandidātu sarakstiem, ziņām par kandidātiem, priekšvēlēšanu programmām

iepriekšējā balsošana

Sestdiena

08.06.2024.

no plkst. 8.00 līdz 20.00

iespēja pieteikt balsošanu vēlētāju atrašanās vietā (pēc plkst. 12.00 pieņemtos iesniegumus iecirkņa komisija apmierina, ja iespējams ierasties vēlētāja atrašanās vietā līdz plkst. 20.00) un iepazīties ar kandidātu sarakstiem, ziņām par kandidātiem, priekšvēlēšanu programmām

vēlēšanu diena

Plašāka informācija Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā:

https://www.cvk.lv/lv/jaunums/eiropas-parlamenta-velesanas-latvija-stradas-945-iecirkni

 

Gulbenes novada vēlēšanu komisijas kontakti:

  • Komisijas priekšsēdētāja: Sanita Mickeviča, tālr.64497712, 26482014, e-pasts: nvk@gulbene.lv;
  • Komisijas sekretāre: Laima Priedeslaipa, tālr.64497714, 26338075, e-pasts: nvk@gulbene.lv.