Projekti

28.oktobrī pēc pārbūves darbu pabeigšanas svinīgi tika atklāta Gulbenes 2.vidusskola, mastos paceļot Latvijas, Gulbenes novada un Eiropas Savienības karogus. Tagad skolā ir izveidota moderna un ergonomiska mācību vide.

Piesaistot Eiropas Savienības un valsts budžeta finansējumu, ir veikta Gulbenes 2.vidusskolas mācību telpu atjaunošana un pārbūve, kā arī gaiteņu, sanitāro mezglu, iekšējo inženiertīklu, ventilācijas sistēmu, ārējo ūdens un kanalizācijas komunikāciju pārbūve, lietus ūdens kanalizācijas izbūve, teritorijas labiekārtošanas darbi un stāvlaukuma izveide. Tāpat ir iegādātas skolēniem atbilstošas ergonomiskas mēbeles, izveidots pietiekams apgaismojums klašu telpās, savukārt skolas inventārs papildināts ar jaunākajām tehnoloģijām, piemēram, interaktīvie ekrāni, planšetdatori un 3D printeris, kas gan atvieglos mācību procesu, gan padarīs to skolēniem interesantāku.

“Būves kalpo cilvēkam, nevis cilvēks būvēm. Tāpēc ir svarīgi, lai vide, kurā ir jāuzturas, būtu skaista, sakopta, patīkama un palīdzētu attīstīties. Īstenojot šo projektu, Gulbenes novada pašvaldība ir radījusi kvalitatīvu, mūsdienu prasībām atbilstošu mācību vidi kvalitatīvākas izglītības nodrošināšanai,” uzsver Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Normunds Audzišs.

Atklāšanas brīdī, klātesot Gulbenes novada pašvaldības vadībai, Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvjiem un ar projektēšanu un būvniecības procesu saistītajām personām, bija iespēja iepazīties ar modernizēto mācību vidi un labiekārtoto teritoriju, savukārt skolēni pagalmā izveidoja savas skolas simbolu.

Projekta “Gulbenes novada vispārējo izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” ietvaros jau ir veikta Gulbenes vispārējās izglītības iestāžu vajadzībām esošā internāta ēkas pārbūve, Gulbenes novada valsts ģimnāzijas stadiona skrejceļu pārbūve, pabeigta Gulbenes novada valsts ģimnāzijas vēsturiskās ēkas piebūves telpu atjaunošana un uzsākta pārējās vēsturiskās daļas mācību telpu pārbūve.

Projekta Nr.8.1.2.0/17/I/013 kopējās izmaksas plānotas 5 081 703,40 EUR apmērā. Attiecināmās izmaksas 4 736 985,44 EUR, no tām ERAF finansējums 3 029 878,00 EUR jeb 63,962155681 %, valsts budžeta finansējums 426 776,86 EUR jeb 9,0094611%, pašvaldības finansējums 1 280 330,58 EUR jeb 27,0283832%. Neattiecināmās izmaksas – 344 717,96 EUR (pašvaldības budžeta finansējums).

ieguldījums tavā nākotnē

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldības
vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste