Lielā Talka
Attēls: Lielā talka 2023

Ikvienu iedzīvotāju aicinot rūpēties par apkārtējo vidi, tās sakopšanu un labiekārtošanu, 22. aprīlī visā Latvijā norisināsies Lielā Talka. Tās ietvaros iedzīvotāji  aicināti veikt sakopšanas un labiekārtošanas darbus gan savas mājas, gan pašvaldības teritorijā. Talkas moto – “Zaļa Latvija = Zaļa pasaule”.

Līdzīgi kā iepriekš, pieteikt un reģistrēt savu talkas vietu var tīmekļvietnē www.talkas.lv, sadaļā “Lielās Talkas’23 karte”. Tajā var pieteikt trīs veidu talkas: atkritumu savākšanas, labiekārtošanas vai apvienotās talkas – labiekārtošanas un atkritumu savākšanas talkas. Vēršam uzmanību, ka savu talku var reģistrēt tikai publiskās vietās, ne privātos īpašumos!

Arī Gulbenes novada pašvaldība aicina uz kopīgu talku 22.aprīlī no pulksten 9:00 līdz 13:00 Emzes parkā Gulbenē – tikšanās pie informācijas stenda. Tā kā Talkas laikā tiks ierobežoti latvāņi, aicinām talkotājus ģērbties atbilstošā apģērbā un ievērot piesardzību. Talkas nobeigumā ap plkst. 12: 00 būs kopīga “spēka zupas” baudīšana.

Attēls: Lielās talkas karte

Lielais konteiners, kur novietot atkritumus, atradīsies divās vietās:

  1. blakus eko laukumam Gulbenē,  1.Maija ielā 6. Atgādinām, ka  Eko laukumā 1.Maija ielā 6, Gulbenē bez maksas var nodot:
  •  nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas: ledusskapjus veļas un trauku mazgājamās mašīnas, elektriskās krāsniņas un radiatorus, putekļu sūcējus, datorus, monitorus u.t.t.;
  • tekstila izstrādājumus šķirošanas konteineros drīkst ievietot nevajadzīgos apģērbus, apavus un mājas tekstilu (piemēram, aizkarus, gultasveļu u.tml.);
  • Lielgabarīta atkritumus (mēbeles, matračus, paklājus utml.);

                  Eko laukuma darba laiks Lielās talkas dienā 22.aprīlī   būs 9:00-17:00.

  1. pretī Viestura ielas 21 “tējas namiņam” Gulbenē.

KUR SAŅEMT ATKRITUMU MAISUS?

Lielās Talkas atkritumu maisus talcinieki varēs saņemt bez maksas pagastu pārvaldēs un pilsētā – Ābeļu ielā 2- iekšpagalmā, iepriekš sazinoties ar Daci Kuršu, t. 26173113 vai pagasta pārvaldes vadītāju. Talkas laikā atkritumu vākšana notiek tikai izsniegtajos maisos.

KUR ATSTĀT PIEPILDĪTOS MAISUS?

Pagastos par pilnajiem maisi, kas savākti talkojot reģistrētās publiskās teritorijās, aicinām sazināties ar pagasta pārvaldi: https://www.gulbene.lv/lv/ppr .

Atgādinām, ka piepildītie maisi jāatstāj TIKAI reģistrētajās talkas vietās un par to atrašanās vietu jāinformē talkas atbildīga – Dace Kurša t. 26173113.

Talkas, kuras notiek uz privātas zemes un kurām nav vajadzīgs saskaņojums ar pašvaldību, un kurās atkritumus, ja tādi ir radušies, aizved paši rīkotāji.

Lielajā Talkā aicinām ne tikai vākt atkritumus, bet darīt arī citus labus darbus – stādīt kokus, radīt brīnišķīgas puķu dobes, labiekārtot māju pagalmus, izgatavot putnu būrīšus, atjaunot žogus, soliņus, tiltiņus. Dzīvosim skaisti! Lai prieks Tev pašam un pārējiem! Latvijai BŪT zaļai!

Plašāku informāciju par Lielo Talku atradīsiet https://talkas.lv/