Projekti
attels1
attels1
attels1

No 2015.gada oktobra Ziemeļvidzemes Putnu pētniecības biedrība uzņem brīvprātīgo Tatsiana Viskushenka (Taņa) no Baltkrievijas. 2016.gada jūlijs ir pēdējais brīvprātīgās aktivitāšu mēnesis – aiz muguras jau noslēguma pasākums Litenē un garas darba stundas, iepazīstot Latvijas dabu un darbojoties kopā ar Litenes un Gulbenes bērniem.

Taņas ikdiena pagāja, mācot Gulbenes novada bērniem iepazīt Latvijas putnus interaktīvos veidos – liekot puzles, zīmējot, spēlējot spēles. Pēc jaunietes iniciatīvas organizētas ekskursijas uz Alūksnes dabas muzeju „Vides labirints”, Rīgas Zoodārzu un Līgatnes dabas takām. Latvijas ornitologu biedrības Litenes skolu grupas bērni kopā ar biedrības vadītāju Elviju Kantānu un Taņu piedalījušies 2 nometnēs jūnija beigās, pie Kaļņa ezera un Sitas-Pededzes palienes pļavās iepazīstot putnu un sikspārņu daudzveidību. Maijā Litenes pagasta bibliotēkā rīkota bērnu zīmēto putnu izstāde.

Taņa bijusi neatņemams pavadonis, veicot putnu monitoringu Litenes parauglaukumā. Piedalījusies dažādos ar Latvijas putniem saistītos pasākumos – Gulbenes novada biedrību gadatirgū, Eiropas Putnu dienās, pārgājienā „Pēdējais bridiens”, Eiropas ligzdojošo putnu atlanta uzskaitēs u.c.

Kā noslēguma darbu Taņa izveidojusi asprātīgu video par savu pieredzi Latvijā. To iespējams aplūkot biedrības lapā www.facebook.com/groups/Litenesputni. Tāpat ar brīvprātīgās palīdzību biedrībai izveidots pirmais buklets, kurā ietverta informācija par biedrības darbību, kā arī Gulbenes novada putnu karte – ar 14 aizsargājamām putnu sugām, ar kurām var lepoties Gulbenes novads, un vietām, kurās var vērot putnus mūsu novadā.

Biedrības vadītājs par kopā pavadīto laiku saka: „Šī ir bijusi laba pieredze gan brīvprātīgajai, gan biedrībai, gan Litenes skolai, bibliotēkai un bērniem. Esam atraduši veidus, kā par putniem mācīt interesantā veidā. Bērniem ir ļoti svarīga iespēja aizbraukt ekskursijā, būt dabā, mācīties par putniem nevis skolas solā, bet tos redzot, klausoties un uzzīmējot neformālā gaisotnē.”

wing-logo-1.png

Projekts “On Wings”, Nr. 2015-2-LV02-KA105-000834, tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

 Projekta koordinatore Ilze Vanaga