Projekti

Gulbenes novada vidusskolas skolotājas Dzintra Kokoreviča un Dace Virziņa no 1.maija līdz 7.maijam piedalījās Erasmus+ projekta “Mācot mācos pats” Landakotsskoli, Reikjavikā.

islande4.jpeg

Landakotsskola ir Islandes vecākā un visilgāk pastāvošā privātā skola Islandē. Skolēni, kuri apmeklē skolu, ir vecumā no 5 līdz 16 gadiem. Landakotsskoli ir oficiāli pilnvarota Kembridžas Starptautiskā skola, kura seko Kembridžas un Islandes mācību programmai.

Šajā skolā mums bija iespēja uzzināt kā tiek organizēts mācību darbs, varējām vērot skolēnu un skolotāju darbu iestādē. Vērojot stundas sapratām, ka mācību process skolā notiek mierīgā, skolēna spējām pielāgotā atmosfērā.

Mācību stundās varējām redzēt, ka skolēniem mācību satura apguves līmenis atšķiras. Katrā klasē ir skolotāju palīgi bērniem ar īpašajām vajadzībām. Skolotāji ir radoši, spēj motivēt izglītojamos, ir atvērti dialogam ar vecākiem, savukārt vecāki uzticas skolotājiem. Skolēniem mācību procesā ir iespēja izmantot trokšņus slāpējošas austiņas, kā arī darboties atsevišķā telpā, lai varētu labāk koncentrēties mācību darbam. Skolā katru dienu tiek organizētas papildus lasītprasmes nodarbības, lai bērni varētu sekmīgāk apgūt arī citus mācību priekšmetus. Liels uzsvars tiek likts uz dažādām praktiskajām nodarbībām, jau sākumskolā bērni daudz darbojas praktiski, piemēram, kokgriešanā. Liela uzmanība tiek pievērsta veselīgam dzīvesveidam. Skolēniem regulāri notiek peldēšanas nodarbības āra baseinos, kurus apsilda termālie ūdeņi. Dienas laikā skolēniem ir obligāti 2 starpbrīži (20min.) svaigā gaisā. Iekštelpās skolēni apavus nenēsā, bet staigā bez apaviem, tas pēc skolotāju teiktā, viņiem palīdz sajusties kā mājās. Pedagogu radošums vainagojas ar sekmīgiem mācību rezultātiem. Izglītojamo veikums tiek vērtēts mācību sasniegumu apguves līmeņos.

islande.jpeg
islande1.jpeg
islande2.jpeg
islande3.jpeg

Dalība projektā bija lieliska iespēja gūt jaunu pieredzi, iegūtās zināšanas varēsim izmantot darbā, gatavojoties mācību stundām, kā arī daloties pieredzē ar kolēģiem.

 Vēlamies izteikt pateicību Gulbenes novada Izglītības pārvaldes projektu vadītājam Laurim Šķenderam par iespēju gūt jaunu pieredzi!

 

Dace Virziņa