Projekti

 

whatsapp_image_2022m-01-03_at_11.07.18.jpeg

 

21. decembris. Tikko izskanējis Gulbenes novada vidusskolas direktores Lindas Ūdres-Rizgas Ziemassvētku sveiciens un skolēnu sagatavotie priekšnesumi tiešsaistē, bet pedagogi jau pulcējas kabinetā uz semināru, lai tiktos ar novada kolēģiem, kas piedalījušies starptautiskajā Erasmus+ projektā “Mācot mācos pats”.

 

Stāķu patskolas skolotājai Ligitai Lapsai, Lizuma vidusskolas skolotājam Arvīdam Danem un Gulbenes novada vidusskolas skolotājai Vitai Medniecei  bija iespēja apgūt Erasmus+ mobilitātes programmu “Speciālās vajadzības un mācīšanās traucējumi”, ko nodrošināja asociācija “Infol” Romā.

whatsapp_image_2022-01-03_atgg_11.08.30.jpeg
whatsapp_image_2022-01-03_at_11.06.55.jpeg
whatsapp_image_2022-01-03_at_11.08.02m.jpeg

Ligitai Lapsa semināra dalībniekiem pastāstīja par speciālo vajadzību veidiem un mācību metodēm, kas nepieciešamas, lai tiktu ievērotas skolēnu individuālās vajadzības. Skolotāji tika rosināti domāt par to, cik svarīgi ir attīstīt skolēnos sociāli emocionālo kompetenci un skolā radīt pozitīvu, iekļaujošu vidi.

Vita Medniece dalījās pieredzē par iekļaujoša grupu darba priekšnosacījumiem un sniedza konkrētus ieteikumus un piemērus grupu darba uzdevumu izvēlē, grupu dalīšanai, monitoringam u.c. Klātesošie aktīvi iesaistījās diskusijā par stereotipiskiem izteikumiem, kas saistīti ar grupu darbu.

Arvīds Dane iepazīstināja kolēģus ar digitālajiem rīkiem, kas ir noderīgi darbā ar skolēniem, kam ir mācīšanās grūtības un traucējumi. Īpašu interesi izraisīja “Hugo.lv” platforma, kurā ir iespēja rakstisku tekstu pārvērst audio. Šis rīks īpaši noderīgs skolēniem, kam ir disleksija. Skolotāji secināja, ka pašiem pedagogiem ir daudz jāmācās un jāpilnveido savas IT prasmes, lai varētu daudzos digitālos rīkus veiksmīgi izmantot.

Stāķu pamatskolas skolotājai Elēnai Obrumānei, Lizuma vidusskolas skolotājai Marinai Grīnbergai un Gulbenes novada vidusskolas skolotājai Līgai Cānei bija iespēja  piedalīties Erasmus+ projekta “Mācot mācos pats” mobilitātē “Uzņēmējdarbības izglītība” , kas notika Soverato (Itālija) mācību centrā “Jump”.

Semināra dalībnieki noskaidroja septiņas prasmes - pašapziņa, izturība un noturība, problēmu risināšana, radoša un novatoriska domāšana, mērķu izvirzīšana, iniciatīva un empātija –, kas jāapgūst veiksmīgam uzņēmējam. Par šīm prasmēm pastāstīja Līga Cāne. Interesanta bija arī informācija par biznesa etiķeti dažādās valstīs. Elēna Obrumāne ieteica izmantot sagatavoto prezentāciju starpdisciplinārai nodarbībai (angļu valoda un uzņēmējdarbība). Marina Grīnberga, veiksmīga uzņēmēja, uzsvēra, ka mūsdienu skolēnam jāmācās  analizēt ekonomiskos procesus, jāpieņem pārdomāti, atbildīgi lēmumi, lai spētu veidot savu uzņēmējdarbības plānu. Lai pārliecinātos, cik sarežģīti ir būt uzņēmējam, skolotāji grupās radīja  idejas jaunam un inovatīvam produktam un prezentēja savas idejas.

Seminārs pagāja pozitīvā gaisotnē. Skolotāju ieguvums – jaunas idejas darbam un ierosme iesaistīties starptautiskajos projektos.

erasmus-logo.jpg

 

 

Vita Medniece, skolotāja