Attēls ar vingrošanas nodarbībām Gulbenes novadā no februāra

Gulbenes novada pašvaldība laika posmā no 2023. gada februāra līdz maijam piedāvā bez maksas apmeklēt vingrošanas nodarbības sertificētas fizioterapeites Annijas Kaufmanes vadībā.

Nodarbību laikā būs iespēja apgūt vingrinājumus, kas saudzīgā veidā nostiprina ķermeņa muskulatūru, mazina spriedzi un trauksmi, uzlabo garastāvokli.

Neskaidrību vai jautājumu gadījumā sazinieties ar nodarbību vadītāju Anniju Kaufmani rakstot vai zvanot (tālr. +371 26632473).

Projekts „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/004) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.