Pop-up diskusija Gulbenes zīme

Sagaidot Gulbenes 95.dzimšanas dienu, Gulbenes kultūras centrā 16. februārī pl.18.00 tiks atvērta POP-UP dizaina darbnīca “Gulbenes zīme. Kāda, kur un kāpēc?”. Darbnīcu rīko sabiedrības iniciatīvas grupa “Pilsēta mums” sadarbībā ar Gulbenes Mākslas skolu, biedrību “Dēms” un Radošo apvienību “Piektā Māja”. Sabiedrības iniciatīvas grupā “Pilsēta mums” 2022. gada pavasarī apvienojās 17 Gulbenes iedzīvotāji, kuriem rūp pilsētas vide, tās funkcionalitāte, vizuālā izteiksmība un skaistums.

 Daudziem Gulbenes iedzīvotājiem jau sen ir kļuvis aktuāls jautājums par pilsētas vizuālo identitāti, un konkrēti - par Gulbenes zīmi, kas izvietota autoceļa malā, iebraucot Gulbenē no Rīgas puses. Zīme ir veidota pagājušā gadsimta 60.gados, atbilstoši padomju laika estētikai un idejiskajām nostādnēm, tolaik pieejamajiem materiāliem. Ir pagājuši vairāk nekā 50 gadi, kuru laikā zīme ir cietusi fiziski – tā ir apdrupusi, ir izņemtas un izkritušas detaļas no metālā veidotā Gulbenes ģerboņa, krāsas kārtas plaisā un lobās. Pagājušajā gadā, līdz ar autoceļa seguma remontu, Gulbenes zīme piedzīvoja pozitīvas pārmaiņas - pavasarī entuziastu grupa zīmi pārkrāsoja, tomēr tas bija tikai kosmētisks īstermiņa uzlabojums. Fakti, ka zīme uzstādīta par godu Padomju valsts dibināšanas 50.gadadienai un sākotnēji demonstrēja neiztrūkstošos padomju varas simbolus – sirpi un āmuru, kas atmodas laikā no tās izlauzti, paliek nemainīgi.    

Apzinoties, ka šī zīme ir pilsētas vizītkarte, pirmais, ko mēs paši un pilsētas viesi redz Gulbenē, sabiedrības iniciatīvas grupa “Pilsēta mums” vēlas aktivizēt vietējo kopienu vērtēt, analizēt, diskutēt, izteikt priekšlikumus un idejas par to, kādu vēlamies redzēt savas pilsētas zīmi svaigi asfaltētā ceļa malā. Mēģināsim kopā mūsu emocionālo viedokli pamatot ar datos balstītiem secinājumiem, konkrētiem  priekšlikumiem, idejām.

POP-UP dizaina darbnīca būs atvērta izstādes apskatei, ideju vērtēšanai un dalībai aptaujā no 16.-26.februārim.

Aicinām piedalīties !