Projekti
t_salaspils_1.jpg

 

t_salaspils_3.jpg
t_salaspils_5.jpg

17. maijā Galgauskas pamatskolas 1.-4.klases 21 skolēns devās mācību ekskursijā uz Salaspils novadu – iepazīt profesiju pasauli.

Rīts iesākās ar SIA „Getliņi Eko” apmeklējumu. Jau pie ieejas vārtiem sapratām, ko nozīmē videi draudzīga, mūsdienīga atkritumu apsaimniekošana. Uzņēmums ir moderns, tehnoloģisks un videi draudzīgs sadzīves atkritumu poligons, kurā apsaimnieko un pārstrādā sadzīves atkritumus, ražo ekoloģiski atjaunojamu enerģiju, piedalās vides apsaimniekošanā un audzē dārzeņus. Šeit kopumā strādā 100 darbinieki – dažādu profesiju pārstāvji.

t_salaspils_7.jpg

Mums bija iespēja vērot, kā atkritumi tiek atvesti un nodoti šķirošanai, kādi pārstrādes produkti tiek ražoti, kā tos noglabā un izmanto siltumnīcās. Ļoti izzinoša bija mācību filma par bērna skatījumu atkritumu šķirošanā. Interesanti bija redzēt un izprast, kā siltumnīcās strādā agronoms un viņa palīgi, kā tiek “baroti” tomāti, kopts garais tomāta stublājs (10- 12m), kādi ir darba apstākļi.

Nākamais pieturas punkts mūsu ekskursijā bija Daugavas muzejs Doles salā. Tas mūs piesaistīja ar vareno un plašo parku, zvejnieka sētu un zvejas piederumiem. Sapratām, ka zvejniekam ir jābūt fiziski spēcīgam, gudram - jāizgudro dažādi zveju atvieglojoši rīki, jābūt dabas draugam. Vērojām muzeja ekspozīciju gida pavadībā un izzinošā nodarbībā iepazinām arheologa profesiju, tā darba specifiku - kā tiek raksturotas atrastās lietas, kādi instrumenti tiek izmantoti arheoloģiskajos izrakumos. Secinājām, ka tas ir interesants, bet pacietību un lielu uzmanību prasošs darbs.

Dienas otrajā pusē aktīvi darbojāmies Salaspils Nacionālajā botāniskajā dārzā. Arī šeit pēc oranžērijas ekspozīcijas apskates aktīvi darbojāmies mācībās par augiem. Šeit ieguvām priekšstatu par augu daudzveidību, iepazīstot tos pēc krāsu dažādības. Iepazinām augu orgānu morfoloģisko daudzveidību. Attīstījām prasmes saskatīt augu fenoloģiskās izmaiņas pavasarī, kā arī novērošanas un salīdzināšanas prasmes, vācot dabas materiālus. Aizraujošā veidā iepazinām biologa, dārznieka un dārzu arhitekta profesijas.

log-esf.jpg

Pasākums organizēts projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, nr. 8.3.5.0./16/I/001.

Projekta (Nr. 8.3.5.0./16/I/001) kopējais attiecināmais finansējums ir 21 645 410 eiro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 18 398 598 eiro un valsts budžeta līdzfinansējums 3 246 812 eiro. Projekts tiks īstenots līdz 2020.gada 31.decembrim.

Valsts izglītības attīstības aģentūra projektu īsteno Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, profesionālās izglītības kompetenču centriem un Valsts izglītības satura centru.

4.klases skolēns Renārs Berģis un skolotāja Valentīna Sārna
Informāciju sagatavoja G.Krevica, Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste