Projekti
att

11.maijā Sveķu internātpamatskolas 7.c., 8.c. klašu un profesionālās pamatizglītības programmu „Mājturība” skolēni devāmies ekskursijā uz Burtnieku novada Rencēnu pagasta zemnieku saimniecību „Vildēni”, lai iepazītu profesiju klāstu, kāds ir nepieciešams, strādājot lauku sētā, kuras darbības pamatvirziens ir lauku tūrisms, uzzinātu par darba ikdienu, gūtu priekšstatu par dzīvnieku kopēja, veterinārārsta darbu, uzzinātu, kādas prasmes un rakstura īpašības nepieciešamas, lai strādātu ar dzīvniekiem, un praktiski piedalītos dzīvnieku barošanas procesā.

Mūs sagaidīja lauku sētas saimniece Ināra Pabrika un laipni pastāstīja par savu saimniecību. Saimniece pastāstīja, ka pati prot visus lauku sētas darbus, strādājot gan kā dzīvnieku kopējs, gan veterinārārsts, gan dārznieks, gan sētnieks.  Tomēr reizēm esot jāaicina palīgā arī veterinārārsts, piemēram, pie aitām, tāpat jāveic profilaktiskie pasākumi, lai dzīvnieki neslimotu. Mūsu uzmanību pievērsa tam, ka dzīvnieku kopšanas process ir ļoti atbildīgs, jāievēro ikkatra sētas iemītnieka vajadzības, pie katra jāpieiet, dzīvnieki un putni jābaro noteiktā laikā.

Saimniece pastāstīja, dzīvniekiem lauku sētā jābūt novietnēm, kur paslēpties sliktā laikā, un plašākām teritorijām, kur pastaigāties un parādīt savu krāšņumu. Ekskursijas laikā redzējām dažādus putnus- pāvus, strausus, fazānus, dažādu šķirņu vistas. Barojām trušus, aitas ar jēriņiem, ponijus, zosis.

Sapratām, ka darbs lauku sētā nav vienkārši darbs, tas ir dzīvesveids, jo nesākas  pulksten deviņos un nebeidzas piecos, dzīvnieki ir jāmīl, ir jābūt drosmīgam, jāprot plānot savu laiku.

Ināra laipni aicināja mūs nofotografēties pie dižozola, kas atrodas saimniecības teritorijā.

Atvadoties saimniece vēlēja būt čakliem, izvēlēties profesiju, kura iet pie sirds, mīlēt izvēlēto darbu un darīt to godprātīgi!

Paldies „Vildēnu” saimniecei par interesanto sarunu un neviltoto sava darba mīlestību!

att

Aktivitātes organizētas projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, Nr. 8.3.5.0./16/I/001.

ieguldījums tavā nākotnē

Sveķu internātpamatskolas pedagogs karjeras konsultants Inta Ceriņa