Projekti
t_raksi_dabas_muzejs_1.jpg

Projekta „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 17.maijā Stāķu pamatskolas sākumskolas skolēni devās uz Amatas novada aktīvās atpūtas kompleksu “Rakši” un uz Dabas muzeju Rīgā.

Pirms došanās uz Rakšu mini zooloģisko dārzu, centāmies noskaidrot, kā organizēt savu biznesu lauku apvidū, kādu profesiju pārstāvji tur varētu rast darba vietas, kā piesaistīt ne tikai tuvāk dzīvojošos cilvēkus, bet radīt interesi par izveidoto uzņēmumu valsts līmenī.

t_raksi_dabas_muzejs_2.jpg

Atpūtas kompleksā “Rakši” guvām atbildes uz daudziem jautājumiem. Ar interesi klausījāmies gida stāstījumu par dzīvnieku dienas režīmu, par viņu uzvedību, par atšķirīgajiem raksturiem, arī niķiem. Mums radās iespaids, ka visi šeit strādājošie – gidi, dzīvnieku kopēji, vetārsti, galdnieki, sētnieki - strādā vienotā komandā. Mūs pārsteidza tas, ka šeit dzīvniekiem ir pat savs frizieris – tas bija mūsu atklājums, jo par tādu profesiju nebijām dzirdējuši.

t_raksi_dabas_muzejs_3.jpg

Secinājām, ka laukos tomēr ir iespēja radīt tādu vietu, kur var atbraukt ar klases biedriem izklaidēties, gūt jaunu informāciju, vai arī kopā ar vecākiem pavadīt saturīgu un jauku dienu.

Šodien guvām apstiprinājumu viedoklim par to, ka veidojot biznesu, ir nepieciešami daudzi radošu un praktisku profesiju pārstāvji – gan ideju ģeneratori, gan praktisku, ikdienišķu darbiņu darītāji.

t_raksi_dabas_muzejs_4.jpg

Savukārt Dabas muzejā mēs piedalījāmies meistardarbnīcās un guvām nelielu priekšstatu par biologa un klimatologa profesijām.

Nodarbības sākumā muzeja darbinieces stāstījuma veidā sniedza izzinošu materiālu par mūsu izvēlētajām tēmām. Stāstījumā sniegto informāciju interesantāku un saprotamāku padarīja videomateriāls, demonstrējumi un fotogrāfijas. Tad sekoja skolēnu praktiska darbošanās, informācijas meklēšana un sava darba prezentācija.

Pēc nodarbības skolēni secināja, ka gan klimatologa, gan biologa profesijas ir interesantas, šo profesiju pārstāvji var strādāt dažādās jomās, un ir nepieciešama regulāra izglītošanās, lai spētu sekot līdzi izmaiņām, uzlabojumiem un izgudrojumiem.

log-esf.jpg

Pasākums organizēts projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, nr. 8.3.5.0./16/I/001.

Projekta (Nr. 8.3.5.0./16/I/001) kopējais attiecināmais finansējums ir 21 645 410 eiro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 18 398 598 eiro un valsts budžeta līdzfinansējums 3 246 812 eiro. Projekts tiks īstenots līdz 2020.gada 31.decembrim.

Valsts izglītības attīstības aģentūra projektu īsteno Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, profesionālās izglītības kompetenču centriem un Valsts izglītības satura centru.

Inese Bodunova
Informāciju sagatavoja G.Krevica, Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste