Projekti

15.jūnijā Gulbenes novada 3.-6. klašu vasaras nometnes „Es savā vidē” ietvaros skolēni devās uz Lubānas mitrāja informācijas centru, lai dienas garumā iepazītu ornitaloga, biologa, mežsaimnieka un ģeogrāfa profesijas. Pasākums „Profesiju diena mežā” bija veltīts karjeras izglītībai.
Ornitologs Kārlis Millers pastāstīja, ka šīs profesijas pārstāvji veic putnu apsekošanu, nodarbojas ar putnu ligzdu skaitīšanu un apgredzeno putnus. Viņiem ir vajadzīga liela pacietība. Lai bērni ar šīs profesijas būtību iepazītos realitātē, ornitologs ar skolēniem devās pie ezera vērot putnus.
Bioloģe-botāniķe Inita Svilāne pastāstīja, kā viņa izvēlējās kļūt par šīs profesijas pārstāvi un savu pirmo nopietno pieredzi šajā profesijā. Kopā ar skolēniem viņa devās pētīt augus ezera krastā, mācot bērniem, kā veidot herbāriju, taču nometnes dalībniekiem visvairāk patika ķert kukaiņus un spāres.
Skolēniem interesants šķita arī ģeogrāfes Ilzes Saušas stāstījums, bet daudz aizrautīgāk profesiju dienas apmeklētāji ieinteresējās par mežziņa profesiju. Mežsaimnieks Kārlis Krastiņš ne tikai stāstījumā atklāja šīs profesijas noslēpumus, bet arī veda bērnus uz Teirumnīku purvu, kur dabā tika ļauts iemēģināt roku mežsaimnieka amatā. Interesenta šķita koku mērīšana, patika ieurbt kokā īpašu urbi un noteikt to gadu gredzenus u.c.

Skolēnu atsauksmes:
Roberts Dāvis Uzuliņš: „Man visvairāk patika ornitologa profesija, kad vērojām putnus un mežsaimnieka profesija, kad viņš stāstīja un rādīja, kā var ēst skudras, ieliekot kociņu skudru pūznī un tad nogaršojot. Pēc tam ir skābena garša.”
Alens Beļajevs: „Man patika pētīt putnus un ķert spāres, klausīties mežsarga stāstu par skudrām.”
Nauris Krēsliņš: „Man Lubāna mitrājā patika vērot putnus kopā ar ornitologu. Patika, ķert spāres un staigāt pa meža takām.”
Markuss Resnis: „Man patika skatīties caur binokli un vērot putnus, urbt kokā un noteikt gadu gredzenus. Interesanta bija dabas taka caur purvu.”

log-esf.jpg

Pasākums organizēts projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, nr. 8.3.5.0./16/I/001.
Projekta (Nr. 8.3.5.0./16/I/001) kopējais attiecināmais finansējums ir 21 645 410 eiro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 18 398 598 eiro un valsts budžeta līdzfinansējums 3 246 812 eiro. Projekts tiks īstenots līdz 2020.gada 31.decembrim.
Valsts izglītības attīstības aģentūra projektu īsteno Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, profesionālās izglītības kompetenču centriem un Valsts izglītības satura centru.

Sandra Resne
Informāciju sagatavoja Gunta Krevica, Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste