Projekti

31.oktobrī Gulbenes sākumskolā projekta 4.-6.klašu skolēni apmeklēja  vietējos uzņēmumus, lai iepazītu dažādas profesijas.

Šī diena patiešām izvērtās  kā liels profesiju sīrups, jo tika iepazītas dažādas profesijas - cita par citu atšķirīgākas un interesantākas. Piemērām, kultūras darbinieka, reklāmas speciālista, mediķa, pašvaldības speciālista, dzelzceļnieka, konditora, autoservisa darbinieka profesiju. Skolēni sarunās ar uzņēmējiem un darbiniekiem redzēja un dzirdēja ļoti daudz - par ikdienas darbu, par nepieciešamajām prasmēm uzņēmējdarbībā, par faktoriem, kas veicina un kas kavē veiksmīgu uzņēmējdarbību, par saražoto produkciju un tās veiksmīgu realizāciju.

Trīs skolēnu grupas klausījās ne tikai stāstījumu par profesijām, bet arī darbojās praktiskajās meistardarbnīcās ar mērķi izmēģināt iemaņas piedāvātajā uzņēmējdarbības veidā un pārbaudīt savu interesi par to.

SIA “Gulbenes-Alūksnes bānītis” apmeklēja 4.c klases skolēni, kur viņus sagaidīja atraktīvais un laipnais pārvadājumu daļas vadītājs Raitis Melders un iepazīstināja ar dzelzceļnieka profesiju. Gulbenes depo apmeklējuma laikā skolēni iepazinās ar darba aprīkojumu, darba apstākļiem, darba iespējām, bet tikšanās noslēgumā tika izvizināti ar drezīnu.

Uz reklāmas meistardarbnīcu SIA “SLB” devās 6.b klase. Skolēni kopā ar uzņēmumā strādājošajiem izzināja reklāmas darbinieka profesiju, iepazina darba vidi, klausoties stāstījumā, saprata, kādas prasmes, kompetences, varēšana nepieciešama šajā profesijā. Katrs skolēns pats sev izgatavoja skaistu nozīmīti.

Atsauksmes:

“Man ļoti patika, jo varēja iemācīties izgatavot nozīmīti.”(Valērijs Leons 6.b klase);“Pasākums bija interesants, jo darbinieki pastāstīja, kā gravē, iemācīja, kā izgatavot pašam savu nozīmīti.”(Mikus Rukmanis, 6.b klase).

Visgaršīgāko meistardarbnīcu apmeklēja 4.b klases skolēni. Konditorejā “Gardums” vadītājas Ineses Veismanes vadībā skolēni iepazina ne tikai konditora profesijas ikdienu, bet arī rada iespēju darboties praktiski. Katrs patavoja sev kēksiņu vai bulciņu. Skolēniem tika pastāstīts arī par šīs profesijas iespējām, ka apgūstot šo arodu ir reāla iespēja izveidot savu uzņēmumu.

5.a klases skolēniem bija dota iespēja sajust, cik gan daudz dažādu profesiju pārstāvju strādā Gulbenes novada domē. Bija iespēja saprast, cik dažādi uzdevumi veicami domes cilvēkiem ikdienā, lai varētu nodrošināt novada iedzīvotājiem dažādu pakalpojumu pieejamību.

“Profesiju sīrups” - saturīgs, aizraujošs, veiksmīgi izdevies, izzinošs pasākums. Skolēniem rosina būt atbildīgiem, izvēloties profesiju, rosina domāt, komunicēt, mācīties pieņemt lēmumus. Jau skolas laikā attīstīt dažādas prasmes, kas varētu būt noderīgas nākotnē, izvēloties profesiju. Priecē, ka skolēniem ir interese, paldies skolas pedagogiem par atsaucību un uzņēmējiem par ieinteresētību un sadarbību.

Pasākums “Profesiju sīrups” organizēts projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, nr. 8.3.5.0./16/I/001.

Sandra Resne,
pedagogs karjeras konsultants Gulbenes sākumskolā