Projekti

Turpinās aktivitātes Erasmus+ projektā  “Līdzdalības Karuselis”  Nr. 2020-3-LV02-KA347-003516, kurā darbojas Balvu Valts ģimnāzija, Viļakas Valsts ģimnāzija Balvu profesionālā un vispārizglītojošā skola, Gulbenes novada vidusskola un Smiltenes novada vidusskola. Projekta galvenais uzdevums ir skolēnu pašpārvalžu darbības nolikumu/reglamentu izskatīšana un jauna dokumenta izveide, kurš atbilstu šī laika aktualitātēm.

Projekta dalībnieki uz aktivitāti ieradās ar ideju bagāžu un paveiktiem mājas darbiem, jo katras skolas skolēnu pašpārvaldes komandas darbs bija iepazīties ar savu darbību regulējošo dokumentu, analizēt to, noteikt vai tur minētie punkti ir aktuāli šī brīža situācijai. Katrā skolā notika iekšējās aktivitātes, lai izprastu patreizējo situāciju. Klātienes aktivitāte kopā ar moderatoru Rinaldu Rudzīti notika Smiltenes vidusskolas telpās, ievērojot visas labākās līdzdalības aktivitāšu tradīcijas.

Jauniešiem šoreiz tika dota iespēja iepazīties ar partneru skolu skolēnu pašpārvalžu situāciju, reglamentējošajiem dokumentiem, salīdzināt ar savējo un meklēt risinājumus, kas spētu uzlabot dokumentu. Jaunieši runāja par savu sadarbību ar pašpārvaldes konsultantu un skolas vadību, pārrunāja situāciju ar gada darba plānu un vai tiek plānots nākamais gads. Meklējot atziņas par to, kā skolas kolektīvs novērtē skolēnu pašpārvaldes darbību, vai pašpārvaldes dalībnieku prasmes un iemanās ir pietiekami augstas, lai darbotos skolās labā. Tika pārrunāts jaunu dalībnieku piesaistes process, un jaunieši dalījās pieredzē, kā viņu aktivitātes ir ietekmējušas procesus skolā.

Skolēnu pašpārvalde ir lieliska iespēja apgūt sabiedrības līdzdalības procesus, šis projekts ir lieliska iespēja apgūt un iepazīt.

Teksts un foto: Gunita Mincāne