Projekti

2015. gada 29. oktobrī Gulbenes novada domes sēdē tika apstiprināta ceļu atlases kārtība un kritēriji Lauku atbalsta programmas 2014.-2020. gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” projektu konkursam, kurā Gulbenes novada dome plānojusi iesniegt pieteikumu. Mērķis ir investēt publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanā lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.

Ikviens interesents var iesniegt pieteikumu grants ceļa pārbūvei: 

Pirmie iesniegumi tiks pieņemti un izvērtēti līdz 2015. gada 16. novembrim, bet pēc tam reizi ceturksnī:

no 01.01.2016. līdz 31.03.2016. saņemtos iesniegumus izvērtēs līdz 10.aprīlim,

no 01.04.2016. līdz 30.06.2016. saņemtos iesniegumus izvērtēs līdz 10.jūlijam,

no 01.07.2016. līdz 30.09.2016. saņemtos iesniegumus izvērtēs līdz 10.oktobrim,

no 01.10.2016. līdz 31.12.2016. saņemtos iesniegumus izvērtēs līdz 2017.gada 10.janvārim.

Ja būs finansējums, iesniegumu pieņemšana turpināsies līdz 2019.gada 1.oktobrim.

Papildu jautājumiem sazināties ar Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāju Elīnu Šnori - +371 64474920 vai elina.snore@gulbene.lv

attels2

 

V.Vilde