Pašvaldība informē
ReTV sižets par Radošo iniciatīvu centra spāru svētkiem

Radošo iniciatīvu centrā mājvietu radīs Gulbenes Mākslas skola un Gulbenes Mūzikas skola. Tāpat ēkā būs iespēja nodrošināt plašizklaides un mūžizglītības aktivitātes.

Projektā paredzētās iekārtas un inventārs ir iegādāts jau 2021. gadā. Šobrīd norit ēkas aprīkošanai nepieciešamo papildus mēbeļu izgatavošana.

Objektā aktīvi norit būvniecība. Turpinās fasādes montāžas darbi, silto grīdu, apkures sistēmu, kanalizācijas sistēmu, metāla siju, konstrukciju izbūve, veikta pacēlāja šahtas daļēja izbūve, pamatu aizbēršanas darbi. Uzsākta logu montāža, elektroinstalācijas darbi, starpsienu montāža, apdares un ventilācijas sistēmas montāžas darbi. Ēka piedzīvo ievērojamas pārmaiņas, kļūstot arī par īpašu zema enerģijas patēriņa ēku.

Pakāpeniski atsākas teritorijas labiekārtošanas darbi.

Projekts tiek īstenots ar valsts budžeta atbalstu kā augstas gatavības pašvaldību investīciju projekts.