Jaunatnes lietas Projekti
Attēls: jaunatnes apmācības Stāmerienā jauniešu centram Bāze

No 21.augusta līdz 27.augustam darbā ar jaunatni iesaistītas personas no Latvijas, Lietuvas, Maltas, Itālijas, Čehijas, Grieķijas, Polijas un Vācijas piedalījās Gulbenes novada jauniešu centra "Bāze" organizētā jaunatnes darbinieku mobilitātē "Out of the Jar" (Nr. 2022-1-LV02-KA151-YOU-000063465) Stāmerienā, Gulbenes novadā.

Projekta laikā dalībniekiem bija iespēja mācīties, dalīties labā praksē un pieredzē, attīstīt un pilnveidot viņu kompetences iespēju un resursu radīšanai jauniešiem, kuriem ir risks justies atstumtiem ģeogrāfiskās atrašanās vietas dēļ. Apgūt jaunas prasmes un metodes, kuras izmantot, lai visiem jauniešiem sniegtu vienlīdzīgas iespējas piedalīties procesos, kas ļauj domāt par savas apkārtējās vides un sabiedrības uzlabošu.

Šis projekts dalībniekiem sniedza lielisku iespēju neformālā vidē veidot savstarpējus kontaktus, kā arī apzināt un salīdzināt dažādus izaicinājumus, kas ietekmē darbu ar jaunatni lauku reģionos astoņās Eiropas valstīs. Kopā ar pieredzējušajām trenerēm tika meklēti risinājumi dažādām situācijām, kā arī tika apzinātas savas iekšējās vērtības, kas mūsu katra pieeju darbam rada unikālu. Šī projekta laikā dalībnieki daudz ieguva gan profesionālā, gan personīgā ziņā – apgūstot jaunas metodes, paplašinot kontaktu loku un vienkārši iepazīstot jaunus cilvēkus un kultūras nepiespiestā atmosfērā un caur humoru.

Viena no projekta dalībniecēm no Latvijas bija Gulbenes novada jauniešu domes prezidente Līva Kampe, kura dalās ar organizatoriem tādās atziņās kā "ar savu prātu tu esi spējīgs radīt jebko, pat visneiedomājamākos risinājumus" un "uz ko tu fokusē savu enerģiju - tas izplešas"!

*Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības. Tas atspoguļo tikai autora viedokli, un Komisija nav atbildīga par tajā ietvertās informācijas iespējamo lietojumu.