Kultūra
attels1

Viena no Gulbenes novada spēcīgākajām pusēm ir amatiermāksla, jo novadā darbojas teju 100 amatiermākslas kolektīvi, kuri mūsu iedzīvotāju dzīvi padara piepildītāku – visām paaudzēm sniedz iespēju dejot, dziedāt, spēlēt, radīt un pašapliecināties, veicinot sabiedrības līdzdarbību un līdzatbildību. 

2022./2023.gada sezona ievada arī 2023.gadā paredzētos XXVII Vispārējos latviešu dziesmu un XVII Deju svētkus, kas Rīgā notiks no 30.jūnija līdz 9.jūlijam. Tāpēc īpaši tiek gaidīts papildinājums tautisko deju kolektīvos, koros un pūtēju orķestros, lai pienācīgi sagatavotu svētku repertuāru un iegūtu tiesības piedalīties svētku norisēs. Kopumā novadā darbojas 23 Dziesmu un Deju svētku koprepertuāra kolektīvi.

Liels prieks ir arī par vairākiem bērnu kolektīviem, kas uzsākuši vai atsākuši darboties tieši Gulbenes kultūras centrā, sniedzot iespēju radoši izpausties jau no mazotnes, piemēram, pašiem mazākajiem iespēja apgūt tautisko deju pie Daigas Tipānes, mūsdienu deju/ritmiku pie Valērijas Stībeles un vokālo mākslu pie Megijas Kristas Strautmanes. 

Iepazīsties ar pilnu Gulbenes novada amatiermākslas kolektīvu sarakstu 2022./2023.gada sezonā šeit:

Dārta Vilne,

Gulbenes novada Kultūras pārvalde