Projekti

Gulbenes novada pedagogi un jaunatnes darbinieki turpina dalīties labajā praksē ar ārvalstu kolēģiem profesionālo iemaņu pilnveidē un skolēnu efektīvākas un radošākas mācību vides radīšanā. Šoreiz speciālistu pulcēšanās norisinājās Bulgārijā. Tur tika satikti jauki, atraktīvi, zinoši skolotāji un jaunatnes darbinieki no Rumānijas, Francijas un Bulgārijas, un mājās pārvesta vērienīga iespaidu un ideju bagāža.

Brīvā un pozitīvā atmosfērā, izmantojot spēles “Treasure Hunt” (Dārgumu medības) elementus, tika iepazīta Sofijas 18. Vidusskola. Starptautiskās grupās diskutēts par globālām tēmām, izmēģinātas jaunas ledus laušanas un enerģizējošas aktivitātes, kas tik ļoti skolā patīk skolēniem, radītas no papīra lelles, kuras ieguva savu identitāti un dzīvesstāstus. Radās sportisti, dejotājas, vienkārši brīvas no dāžādiem steriotipiem būtnes. Vēlāk dalībnieki mācījās šīs lelles vadīt (animēt). Starptautiskās grupās tika radītas performances, ar kuru palīdzību risināja dažādas sociālas problēmas, kas atspoguļojas skolās, ģimenēs, vienaudžu vidū. Sagatavotās performances pēdējā dienā vēroja 18.vidusskolas skolēni, kuri ļoti precīzi uztvēra to saturu un veiksmīgi iesaistījās diskusijā par performancēs iekļautajām sociālajām problēmām.

„Šī bija iespēja satikties ar cilvēkiem  no dažādām valstīm, katram ar savu skatījumu uz globālām lietām. Nodarbības bija visnotaļ dažādas. Piemēram, mēs katrs no papīra radījām savu lelli, kurai nav konkrētas sejas un valodas. Lelli, kura pazīst tikai mūziku un dziesmas. Ar šīm lellēm izspēlējām dažādas dzīves situācijas, kuras mēs atpazinām savā ikdienā. Tas ir pierādījums tam, ka, lai saprastos un komunicētu, nav svarīga valoda, bet gan vēlēšanās vienam otru pieņemt tādus kādi esam. No mācību vizītes esmu atgriezusies pozitīvi uzlādēta un gatava dalīties ar savu pieredzi un emocijām,” savos iespaidos dalās skolotāja Sanita Lazdiņa.

Savukārt skolotāja Līna Birže piebilst, ka gandrīz nedēļas garumā bija jāiejūtas skolēnu lomās, apgūstot neformālās izglītības metodes. Pieredzējuši skolotāji un jaunatnes darbinieki, kuri strādā Sofijā, dalījās ar savām zināšanām.

„Šo dienu laikā tika iegūta milzīga iedvesma un idejas darbam ar jauniešiem skolā, lai mācības būtu saistošas un personīgi nozīmīgas katram. Ir liels prieks par iespēju paplašināt redzesloku un veidot sadarbību ne tikai ar ārzemju partneriem, bet arī ar skolotājiem un jaunatnes darbiniekiem no mūsu pašu novada,” stāsta L.Birže.

„Vizītes laikā uzzinājām arī dažādas jaunas globālās izglītības metodes un to izmantošanas iespējas mācību procesā,” uzsver Ieva Milne, Lejasciema jauniešu centra “Pulss” jaunatnes darbiniece.

Projekts “Efektīva mācīšanās” 2018-1-LV01-KA201-046968, tiek finansēts ar Eiropas Komisijas  programmas “Erasmus+” atbalstu. Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

co-fund_erasmus-1.jpg

 

 

Projekta dalībnieces