Projekti
Labākie draugi

29.novembris, Stāmerienas pils, plkst. 10.00 – 12.00

Projekta “Labākie draugi” rezultātu izplatīšanas pasākums

Projekts “Labākie draugi” balstās uz starppaaudžu sadarbības konceptu, kura laikā kopīgās aktivitātēs satikās veci cilvēki un bērni, tā mazinot viņu  sociālo izolētību un stiprinot iekļaujošāku sabiedrību.

Šis ir Eiropas Savienības programmas ERASMUS+ finansēts projekts, kura mērķis ir samazināt vecāka gadagājuma cilvēku izolāciju, izstrādājot mācību programmu sociālās aprūpes darbiniekiem un pedagogiem  kā arī izstrādāt un apkopot dažādas spēles un aktivitātes, kas veicina paaudžu saziņu un mācīšanos.

Pasākuma mērķis:

  1. Aktualizēt starppaaudžu sadarbības nozīmi un iespējas sociālās izolētības mazināšanai un labākas kopīgas sabiedrības veidošanai.
  2. Iepazīstināt novada sociālo aprūpes centru un bērnudārzu darbiniekus, sociālos darbiniekus un nozaru speciālistus ar projekta sasniegtajiem rezultātiem.

Pasākuma dalībnieki:

 PII un sākumskolu skolotāji, sociālie darbinieki, atbalsta personāls, sociālo aprūpes centru iemītnieki, bērni no Gulbenes 2.PII un “Ābolīši” Stāmerienas grupiņas, novada vadība un jomu speciālisti

 

Elektroniska reģistrēšanās: - https://ej.uz/h9jn   

Labākie draugi