Pašvaldība informē Siltumenerģija

Siltumenerģijas izmaksu pārskatīšanas rezultātā pašvaldības iestādēs, kuras siltumenerģiju nodrošina ar koka skaidu un saulespuķu čaumalu augstākās kvalitātes granulu apkuri, un iestādē, kurā siltumenerģija tiek pirkta no SIA “Eko NRG”, no 2023.gada 1.marta ir pārskatītas siltumenerģijas apgādes maksas pakalpojumu cenas, kas tika apstiprinātas 2022.gada 29.decembra domes sēdē.

Gulbenes novadā siltumenerģija ar koka skaidu augstākās kvalitātes granulu apkuri tiek nodrošināta Beļavas pagasta Beļavas ciemā, Beļavas pagasta sociālajai mājai “Blomīte”, Daukstu pagasta Staru ciemā, Druvienas pagasta Druvienas ciemā, Jaungulbenes pagasta Jaungulbenes ciemā, Jaungulbenes pagasta pirmsskolas izglītības iestādes ēkai “Pienenīte”, Lejasciema pagasta Sinoles ciemā, Litenes pagasta Litenes ciemā, Rankas pagasta Rankas ciemā, Tirzas pamatskolas infrastruktūrai pieslēgtajām ēkām, Tirzas pagasta ēkām “Biedrības nams” un “Doktorāts”, Dzirnavu ielā 7A, Gulbenē.

Gulbenes novadā siltumenerģija ar koka skaidu un saulespuķu čaumalu augstākās kvalitātes granulu apkuri tiek nodrošināta Sveķu pamatskolas infrastruktūrai pieslēgtajām ēkām.

Gulbenes novada Lizuma pagasta Lizuma ciemā siltumenerģija tiek pirkta no SIA “Eko NRG”.

No 2023.gada 1.marta Beļavas pagasta Beļavas ciemam siltumenerģija fiziskām personām tiks piegādāta par 158,61 EUR (ar PVN)/MWh, bet juridiskām personām par 171,36 EUR (ar PVN)/MWh. Salīdzinot ar 2022.gada 29.decembra Domes sēdes lēmumu, siltumenerģijas cena Beļavas pagasta Beļavas ciemam fiziskām personām samazinājusies par 7,25 EUR/MWh, bet juridiskām personām samazinājusies par 7,83 EUR/MWh.

No 2023.gada 1.marta Beļavas pagasta sociālajai mājai “Blomīte” siltumenerģija fiziskām personām tiks piegādāta par 190,25 EUR (ar PVN)/MWh. Salīdzinot ar 2022.gada 29.decembra Domes sēdes lēmumu, siltumenerģijas cena Beļavas pagasta sociālajai mājai “Blomīte” fiziskām personām palielinājusies par 1,03 EUR/MWh.

No 2023.gada 1.marta Daukstu pagasta Staru ciemam  siltumenerģija fiziskām personām tiks piegādāta par 178,83 EUR (ar PVN)/MWh, bet juridiskām personām par 193,20 EUR (ar PVN)/MWh. Salīdzinot ar 2022.gada 29.decembra Domes sēdes lēmumu, siltumenerģijas cena Daukstu pagasta Staru ciemam  fiziskām personām palielinājusies par 3,55 EUR/MWh, bet juridiskām personām palielinājusies par 3,83 EUR/MWh.

No 2023.gada 1.marta Druvienas pagasta Druvienas ciemam siltumenerģija fiziskām personām tiks piegādāta par 197,53 EUR (ar PVN)/MWh, bet  juridiskām personām par 213,41 EUR (ar PVN)/MWh. Salīdzinot ar 2022.gada 29.decembra Domes sēdes lēmumu, siltumenerģijas cena Druvienas pagasta Druvienas ciemam fiziskām personām ir samazinājusies par 25,54 EUR/MWh, bet juridiskām personām ir samazinājusies par 27,59 EUR/MWh.

No 2023.gada 1.marta Jaungulbenes pagasta Jaungulbenes ciemam siltumenerģija fiziskām personām tiks piegādāta par 180,21 EUR (ar PVN)/MWh, bet juridiskām personām par 194,69 EUR (ar PVN)/MWh. Salīdzinot ar 2022.gada 29.decembra Domes sēdes lēmumu, siltumenerģijas cena Jaungulbenes pagasta Jaungulbenes ciemam fiziskām personām samazinājusies par 10,48 EUR/MWh, bet juridiskām personām samazinājusies par 11,32 EUR/MWh.

No 2023.gada 1.marta Jaungulbenes pagasta pirmsskolas izglītības iestādes ēkai “Pienenīte” siltumenerģija fiziskām personām tiks piegādāta par 162,29 EUR (ar PVN)/MWh, bet juridiskām personām par 175,33 EUR (ar PVN)/MWh. Salīdzinot ar 2022.gada 29.decembra Domes sēdes lēmumu, siltumenerģijas cena Jaungulbenes pagasta pirmsskolas izglītības iestādes ēkai “Pienenīte”  fiziskām personām samazinājusies par 9,37 EUR/MWh, bet juridiskām personām samazinājusies par 10,13 EUR/MWh.

No 2023.gada 1.marta Lejasciema pagasta Sinoles ciemam siltumenerģija fiziskām personām tiks piegādāta par 147,57 EUR (ar PVN)/MWh, bet juridiskām personām par 159,43 EUR (ar PVN)/MWh. Salīdzinot ar 2022.gada 29.decembra Domes sēdes lēmumu, siltumenerģijas cena Lejasciema pagasta Sinoles ciemam fiziskām personām samazinājusies par 5,11 EUR/MWh, bet juridiskām personām samazinājusies par 5,52 EUR/MWh.

No 2023.gada 1.marta Litenes pagasta Litenes ciemam siltumenerģija fiziskām personām tiks piegādāta par 173,01 EUR (ar PVN)/MWh, bet juridiskām personām par 186,91 EUR (ar PVN)/MWh. Salīdzinot ar 2022.gada 29.decembra Domes sēdes lēmumu, siltumenerģijas cena Litenes pagasta Litenes ciemam fiziskām personām samazinājusies par 4,66 EUR/MWh, bet juridiskām personām samazinājusies par 5,03 EUR/MWh.

No 2023.gada 1.marta Lizuma pagasta Lizuma ciemam siltumenerģija fiziskām personām tiks piegādāta par 81,00 EUR (ar PVN)/MWh, bet juridiskām personām par 87,51 EUR (ar PVN)/MWh. Salīdzinot ar 2022.gada 29.decembra Domes sēdes lēmumu, siltumenerģijas cena Lizuma pagasta Lizuma ciemam fiziskām personām samazinājusies par 13,11 EUR/MWh, bet juridiskām personām samazinājusies par 14,17 EUR/MWh.

No 2023.gada 1.marta Rankas pagasta Rankas ciemam siltumenerģija fiziskām personām tiks piegādāta par 147,72 EUR (ar PVN)/MWh, bet juridiskām personām par 159,59 EUR (ar PVN)/MWh. Salīdzinot ar 2022.gada 29.decembra Domes sēdes lēmumu, siltumenerģijas cena Rankas pagasta Rankas ciemam fiziskām personām samazinājusies par 25,98 EUR/MWh, bet juridiskām personām samazinājusies par 28,07 EUR/MWh.

No 2023.gada 1.marta Tirzas pamatskolas infrastruktūrai pieslēgtajām ēkām siltumenerģija fiziskām personām tiks piegādāta par 163,96 EUR (ar PVN)/MWh, bet juridiskām personām par 177,13 EUR (ar PVN)/MWh. Salīdzinot ar 2022.gada 29.decembra Domes sēdes lēmumu, siltumenerģijas cena Tirzas pamatskolas infrastruktūrai pieslēgtajām ēkām fiziskām personām samazinājusies par 34,81 EUR/MWh, bet juridiskām personām samazinājusies par 37,61 EUR/MWh.

No 2023.gada 1.marta Tirzas pagasta ēkai “Biedrības nams” siltumenerģija fiziskām personām tiks piegādāta par 164,15 EUR (ar PVN)/MWh, bet juridiskām personām par 177,34 EUR (ar PVN)/MWh. Salīdzinot ar 2022.gada 29.decembra Domes sēdes lēmumu, siltumenerģijas cena Tirzas pagasta ēkai “Biedrības nams”  fiziskām personām samazinājusies par 10,65 EUR/MWh, bet juridiskām personām samazinājusies par 11,50 EUR/MWh.

No 2023.gada 1.marta Tirzas pagasta ēkai “Doktorāts”   siltumenerģija fiziskām personām tiks piegādāta par 189,65 EUR (ar PVN)/MWh, bet juridiskām personām par 204,89 EUR (ar PVN)/MWh. Salīdzinot ar 2022.gada 29.decembra Domes sēdes lēmumu, siltumenerģijas cena Tirzas pagasta ēkai “Doktorāts”    fiziskām personām samazinājusies par 0,99 EUR/MWh, bet juridiskām personām samazinājusies par 1,06 EUR/MWh.

No 2023.gada 1.marta Sveķu pamatskolas infrastruktūrai pieslēgtajām ēkām siltumenerģija fiziskām personām tiks piegādāta par 155,06 EUR (ar PVN)/MWh, bet juridiskām personām par 167,52 EUR (ar PVN)/MWh. Salīdzinot ar 2022.gada 29.decembra Domes sēdes lēmumu, siltumenerģijas cena Sveķu pamatskolas infrastruktūrai pieslēgtajām ēkām fiziskām personām samazinājusies par 3,12 EUR/MWh, bet juridiskām personām samazinājusies par 3,37 EUR/MWh.

No 2023.gada 1.marta Dzirnavu ielā 7A, Gulbenē siltumenerģija fiziskām personām tiks piegādāta par 189,49 EUR (ar PVN)/MWh, bet juridiskām personām par 204,72 EUR (ar PVN)/MWh. Salīdzinot ar 2022.gada 29.decembra Domes sēdes lēmumu, siltumenerģijas cena Dzirnavu ielā 7A, Gulbenē fiziskām personām samazinājusies par 57,57 EUR/MWh, bet juridiskām personām samazinājusies par 62,19 EUR/MWh.