Rīcības plāns siltumenerģijas taupības pasākumiem

Rīgas tehniskās universitātes īstenotā projekta “Energovienoti” viens no mērķiem ir izpratnes veicināšana dažādās sabiedrības grupās par energoefektivitātes jautājumiem, skaidrojot energoefektivitātes būtisko ietekmi gan uz iedzīvotāju, komersantu un organizāciju ikdienas aktivitātēm, gan tautsaimniecību kopumā.

Sadarbībā ar Rīgas tehnisko universitāti Gulbenes novada pašvaldības administrācijas ēkā 2023.gada 7.martā notika seminārs “Ēku energopārvaldnieku sasniegtie ietaupījumi un praktiski padomi siltumenerģijas izmaksu samazināšanai”.

Seminārā ar savu pieredzi un redzējumu par nozares attīstību kopumā dalījās Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta direktore, Dr.habil.sc.ing., profesore, Dagnija Blumberga. Par projekta aktivitātēs iesaistītajām daudzdzīvokļu ēkām un tajās sasniegtajiem siltumenerģijas ietaupījumiem četros mēnešos, kā arī veiktajiem energoefektivitātes pasākumiem datus apkopoja un prezentēja RTU VASSI inženierzinātņu doktore, lektore, asociētā profesore Ieva Pakare. Ņemot vērā, ka daudzdzīvokļu ēku patēriņa un taupības pasākumu izpētē iesaistījās arī Gulbenes novada vidusskolas skolēni, strādājot vairākās grupās, skolēnu pārstāves Keita Kruglova un Linda Kokoreviča dalījās ar paveiktā darba prezentācijām, un kopsavilkumu par skolēnu paveikto darbu sniedza RTU VASSI Zinātniskā asistente Ingūna Brēmane. Par energotaupības pasākumiem, kas neprasa lielus ieguldījumus, bet sniedz efektu pastāstīja RTU VASSI pētniece, lektore, inženierzinātņu maģistre un vienlaikus Gulbenes novada iedzīvotāja Krista Laktuka.

Aktuālo informāciju par to, kā siltināt un atjaunot daudzdzīvokļu mājas ar ES atbalstu, sniedza ALTUM Vidzemes reģiona vadītāja Olita Untāla, un ar pieredzes stāstu par nesen siltināto māju Beļavas pagasta Kļavkalnu ielā 16 dalījās dzīvojamās mājas pārvaldniece, Gulbenes novada domes deputāte, Mudīte Motivāne.