Projekti

10.oktobrī Gulbenes novada pašvaldība organizēja starptautiskā projekta „Local and International Active Seniors” (Aktīvs seniors)  rezultātu izplatīšanas pasākumus. Viens no tiem kopā pulcēja vairāk nekā 130 Vidzemes reģiona pensionāru apvienību biedrus, bet otrs – vietējo organizāciju pārstāvjus.

Seniori Gulbene s kultūras centrā dalījās pieredzē par iespējām, aktivitātēm un izaicinājumiem aktīvai līdzdalībai kopienas dzīvē, kā arī uzklausīja iespējamos atbalsta veidus un labās prakses piemērus. Te akcents tika likts uz Gulbenes novada pašvaldības pieredzi senioru iesaistīšanā un jauno piedāvājumu iesaistīties  projektā „Aktīvs seniors”, kas paredz veicināt brīvprātīgā darba pieaugumu cilvēkiem vecumā 50+, uzlabot procesus un politiku brīvprātīgā darba organizācijās, kā arī mazināt sociālo izolāciju.

Organizāciju pārstāvji pulcējās Gulbenes novada jauniešu centrā „Bāze”, kur caur neformālās izglītības metodēm uzzināja, kā spēles var palīdzēt ikdienas darbā un sabiedrības iesaistīšanā.

Jau drīzumā senioriem būs iespēja iesaistīties mācībās par brīvprātīgo darbu un savas pašapziņas celšanu, savukārt organizācijām  -  par to, kā organizēt un veicināt senioru brīvprātīgo darbu.

Projekts „Local and International Active Seniors” (Aktīvs seniors) Nr. 2017-1-UK01-KA204-0365 tiek realizēts laika posmā no 01.10.2017. līdz 30.11.2019.

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

seniors_active_web.jpg

 

co-fund_erasmus-1.jpg

 

 

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldības vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste