Projekti

No 24. līdz 28. augustam trīs Gulbenes novada skolotājām – Elēnai Obrumānei (Stāķu pamatskola), Marinai Grīnbergai (Lizuma vidusskola) un Līgai Cānei (Gulbenes novada vidusskola) - bija iespēja  piedalīties Erasmus+ projekta “Mācot mācos pats” mobilitātē “Uzņēmējdarbības izglītība” , kas notika Soverato (Itālija) mācību centrā “Jump”. Viens no šīs organizācijas darbības mērķiem ir dalīties pieredzē, lai uzlabotu un panāktu reālas un konkrētas pārmaiņas vietējā kopienā.

Mācību centrs izvietots šīs organizācijas renovētā mājā ar skanīgu nosaukumu “Villa Gabriella”.

Cilvēkiem ir nepieciešama domāšana, prasmes un zināšanas, lai radītu jaunas idejas, un uzņēmēja iniciatīva, lai šīs idejas pārvērstu darbībā. Mūsdienu skolēnam jāmācās  analizēt ekonomiskos procesus, jāpieņem pārdomāti, atbildīgi lēmumi, lai spētu veidot savu uzņēmējdarbības plānu, ņemot vērā ilgtspējīgas saimniekošanas principus savas un apkārtējo dzīves uzlabošanai. Arī mums, skolotājiem, jāmācās, kā to darīt.

Kāpēc cilvēki kļūst par uzņēmējiem? Kādi ir galvenie motīvi? Kādu biznesu uzsākt? To saprast palīdzēja aizraujoša personība, austrāliete, pasniedzēja Catherine Perri.

Vienā no mācību aktivitātēm bija jāanalizē, kāda veida bizness ir uzplaucis COVID-19 pandēmijas laikā, jāvērtē cēloņi, jāprognozē, vai tas būs ilgtspējīgs.

Citā, sadarbojoties pārī ar citas valsts pārstāvi, bija jāizdomā inovatīvs produkts, jāpārliecina, jāreklamē tas tā, lai to nopirktu, jāvērtē vienam otru.

Pasniedzēja uzskata, ka svarīgi jau skolas vecumā iemācīt uzņēmēja domāšanu, kas problēmās saskata iespējas.

Pašapziņa, izturība un noturība, problēmu risināšana, radoša un novatoriska domāšana, mērķu izvirzīšana, iniciatīva un empātija – tās ir septiņas prasmes, kas jāapgūst veiksmīgam uzņēmējam.

Angļu valodas skolotāja Tiziana Lentini mūsu uzmanību pievērsa biznesa angļu valodai (atslēgas vārdu, jēdzienu definīcijas, vai tiem ir sinonīmi, kas palīdz labāk saprast informāciju) un projektu rakstīšanai.

Svarīgs faktors – biznesa etiķete. Pasniedzēja Catherine Perri iepazīstināja ar biznesa etiķeti dažādās pasaules valstīs.

Mācībās piedalījās pārstāvji no Spānijas, Portugāles, Grieķijas un Latvijas.

Lai dalītos pieredzē ar mācību centrā “Jump” gūtajām zināšanām un materiāliem, tiek plānots organizēt semināru Gulbenes novada skolotājiem.

Šī starptautiskā projekta vispārējais mērķis ir sekmēt inovatīvu metožu un pieeju ieviešanu trijās Gulbenes novada skolās (Gulbenes novada vidusskola, Stāķu pamatskola, Lizuma vidusskola) sociālās iekļaušanas un uzņēmējpratības jomās.

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

erasmuslogoj_0.jpg

 

 

Līga Cāne,
Gulbenes novada vidusskolas skolotāja