Projekti

No 7. līdz 11. oktobrim Francijas pilsētā Dax notika skolotāju un jaunatnes darba organizatoru mācības starpvalstu projekta “Drop’In”  ietvaros.

Mācībās piedalījās skolotāji un jaunatnes darbinieki no 5 projekta partnervalstīm -  Francijas, Itālijas, Beļģijas, Vācijas, Latvijas.

No Gulbenes novada devās 6 cilvēku grupa, kuras sastāvā bija 4 skolotājas -  no Tirzas pamatskolas Iveta Ziepniece un Gunta Gruņiere, no Lejasciema vidusskolas Ilva Bērziņa un Rota Salmiņa un 2 jaunatnes darba organizatores – Jana Kalniņa un Anita Birzniece.

Šo mācību mērķis bija apgūt dažādas neformālās izglītības metodes, lai pēc tam mācītu citus kolēģus skolās un jauniešu centros pielietot tās mācību un audzināšanas nodarbībās.

Visas šīs neformālās izglītības metodes sevī ietver uz pieredzi balstītas mācīšanās aktivitātes - svarīgs ir nevis tas, kas notiek ar Tevi,  bet ko Tu dari ar to, kas ar Tevi notiek. Lielākā daļa mācību metožu un aktivitāšu skolēnam liek veikt dažādus uzdevumus, sajust un novērot sevi un citus tajos, pārdomāt savu pieredzi un izdarīt secinājumus, meklēt kompromisus dažādās situācijās un mācīties vienam ar otru sadarboties. 

Interesantas bija nodarbības, kurās bija metodes no apmācību bloka “Mācies pateikt NĒ!”. Tas ir svarīgs un sarežģīts jautājums, kas ir būtisks daudziem no mums -  gan skolēniem, gan skolotājiem. Daudzi baidās teikt “Nē” tāpēc, ka baidās no noraidījuma, no tā, kad kāds kļūst neapmierināts, sadusmojas, tiek aizvainotas viņu jūtas vai arī tas izskatās nepieklājīgi un rupji. Pateikt “Nē” ir izaicinājums, ar ko daudzi saskaras ikdienā.

Pašreiz visās projektā iesaistītajās skolās notiek apgūto metožu aprobācija un savstarpējā dalīšanās pieredzē darbā ar šīm metodēm.

Projekta noslēgumā tiks izdots mācības metožu krājums. Tad šīs metodes būs pieejamas un savā darbā varēs izmantot arī kolēģi citās, projektā neiesaistītajās skolās.

Pirmā savstarpējā Tirzas un Lejasciema skolu skolotāju mācīšanās jau ir veiksmīgi aizvadīta skolēnu rudens brīvdienās. To sekmīgi palīdzēja realizēt Anita un Jana.

Projektu “Drop’In” Gulbenes novadā koordinē un apmācības atbalsta, un palīdz organizēt Gulbenes novada izglītības pārvaldes projektu vadītājs Lauris Šķenders.

Projekts “DROP’IN” (NR.2018-1-FR01-KA201-047884) tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

ieguld_tavā_nākotnē
Eiropas Savienības Erasmus+ programma
drop

 

 

Ilva un Rota