Izglītības ziņas
Attēls: pedagogi ēnotāji Gulbenes novadā

24. aprīlī Gulbenes novada pašvaldībā uzņēmām pedagogus no Horvātijas, Slovēnijas un Kanāriju salām, kas ieradušies Gulbenē darba ēnošanas projektu ietvaros, kur partneris ir Gulbenes novada vidusskola. Konkrēti viņu interesēs ir izglītības darbs novadā. Viņu vidū pamatskolas, speciālie, mūzikas,  ģeogrāfijas un vēstures skolotāji.

Sarunā ar Gulbenes novada Izglītības pārvaldes vadītāju Daci Kablukovu, tika izzināta Gulbenes novada izglītības sistēma, kāds ir pirmsskolas izglītības iestāžu un skolu pārklājums, uzskaitītas izglītības stiprās un vājās puses. Bija pārsteigums par mūsu novada plašo interešu izglītības piedāvājumu. Jautājumi bija par bērnu ar speciālām vajadzībām atbalsta personu, speciālistu pieejamību: logopēdi, psihologi u.c. Kādas iespējas ir rehabilitācijai novadā.

Tikšanās noslēgumā pedagogi apskatīja arī Montesori centru un ielūkojās tā piedāvātajās iespējās.

Nedēļu ilgā vizītē no 22. – 26. aprīlim skolotāji novada skolās izzina Latvijas izglītības darba metodes, kā arī dažādojot piedāvājumu, iepazīstas ar citu iestāžu darbu.