Pašvaldība informē Dzīvokļu īre
Stāķi 11 ēkas āra bilde

Gulbenes novada pašvaldībā ir 1023  pašvaldības  īres dzīvokļi, no kuriem,  sniedzot palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, 919 ir izīrēti iedzīvotājiem. Šobrīd 104 dzīvokļi ir brīvi, no tiem 70 nav piemēroti dzīvošanai, 30 jāveic remonts, 4 pieejami īrei.

“Vidēji mēnesī pašvaldībā vēršas 8 - 10 iedzīvotāji ar lūgumu palīdzēt risināt dzīvokļa jautājumu. Ne visām personām varam palīdzēt, jo kritērijus uzņemšanai rindā nosaka domes saistošie noteikumi.

Lielākā daļa iedzīvotāju vēlas dzīvokli īrēt uzreiz, nevis gaidīt rindā vairākus mēnešus vai pat gadus,” skaidro Ligita Slaidiņa, Gulbenes novada Sociālā dienesta speciāliste dzīvokļu jautājumos.

Aizvadītajā gadā ekspluatācijā tika nodota ēka Stāķi 11, kas atrodas Stradu pagastā. Tajā ierīkotie dzīvokļi paredzēti gan ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma sniegšanai, gan to izīrēšanai Gulbenes novada iedzīvotājiem, tajā skaitā pašvaldības darbā nodarbinātajiem  speciālistiem. Kvalificētie speciālisti, kam pašvaldība ir tiesīga sniegt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, noteikti Gulbenes novada domes saistošajos noteikumos Nr.2 "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā". Saistošo noteikumu 11.punkts nosaka, ka  pašvaldībai piederošu vai tās nomātu dzīvojamo telpu, kurai noteikts speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statuss, pašvaldība ir tiesīga izīrēt:

1)attīstības programmā noteiktajās attīstāmajās nozarēs nodarbinātam kvalificētam speciālistam:

  • lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes jomā;
  • mežsaimniecības un kokapstrādes jomā;
  • būvniecības jomā;
  • tūrisma jomā;

2)pašvaldības  dibinātā iestādē, kapitālsabiedrībā vai institūcijā nodarbinātam kvalificētam speciālistam, kas veic ar pašvaldības funkciju nodrošināšanu saistītus pārvaldes uzdevumus veselības, kultūras, sporta, izglītības, sociālās aprūpes, teritorijas pārvaldības, informācijas tehnoloģiju, sabiedriskās kārtības uzturēšanas, administrācijas pārvaldības, būvniecības uzraudzības un arhitektūras jomā;

3)valsts iestādē vai institūcijā nodarbinātam kvalificētam speciālistam, kas veic ar valsts funkciju nodrošināšanu saistītus pārvaldes uzdevumus sociālās, aizsardzības, tieslietu un iekšlietu jomā.

“Visi dzīvokļi šajā ēkā ir izremontēti un ir energoefektīvi. Katram dzīvoklim ir savs pagrabs ar metāla nodalījumu. Protams, tas ir iekļauts īres maksā. Pie ēkas ir apgaismots stāvlaukums.

Tāpat katram dzīvoklim ir uzstādīts individuāls siltuma skaitītājs -  cik patērēsim, tik maksāsim. Apkures maksa visai ēkai decembrī bija trīs reizes zemāka par vidējo novadā,” informē Jānis Barinskis, Gulbenes novada domes priekšsēdētāja padomnieks.

Vairāk informācijas par īres iespējām Stāķi 11 ēkā, zvanot Jānim Barinskim t. +371 26467459, rakstot e-pastu: janis.barinskis@gulbene.lv vai Ligitai Slaidiņai, t. +371 26406058, +371 64473122, vai rakstot e-pastu: ligita.slaidina@gulbenesdome.lv.