Projekti

Marta nogalē divi Gulbenes novada pārstāvji – Dārta Dīvāne un Rihards Račko – kopā ar partneriem no Itālijas, Francijas un Polijas devās mācību vizītē uz Rumānijas Timišoaras starpkultūru institūtu, lai diskutētu un dalītos pieredzē par sabiedrības līdzdalības un starpkultūru jautājumiem, kā arī stiprinātu prasmes pilsoniskās līdzdalības aktivitāšu organizēšanā un projektu realizēšanā.

„Rumānija ir vieta, kur nevalstisko organizāciju centieni ieņem milzīgu lomu tieši sabiedrības līdzdalības veicināšanā, taču lielā daļā gadījumu var novērot valsts neieinteresētību aktuālo problēmjautājumu risināšanā. Vēl viena šeit aktuāla problēma ir saistīta ar migrāciju un minoritātēm. Tieši tāpēc liela daļa diskusiju tika veltīta tieši šim jautājumam. Šīs valsts pieredze parādīja arī to, cik liela nozīme ir pamatotas un uz izpēti balstītas  kultūras stratēģijas izstrādei, kas ir vadmotīvs ikdienas darbiem, un tajā pašā laikā parāda skaidru vīziju par sasniedzamajiem nākotnes mērķiem. Mērķtiecīgi strādājot un tiecoties uz savu sapni, Timišoaras pilsēta ir izcīnījusi tiesības 2021.gadā kļūt par Eiropas Kultūras galvaspilsētu,” iespaidos par piedzīvoto dalās Dārta Dīvāne.

Savukārt Rihards Račko atzīst, ka konkrētās mācības paplašināja redzesloku saistībā ar iedzīvotāju līdzdalību veicinošu metožu un instrumentu pielietošanu.

„Partneri dalījās pieredzē, prezentējot labās prakses piemērus, piemēram, kā mērķtiecīgi tiek organizēta iedzīvotāju viedokļu apzināšana politisku lēmumu pieņemšanā, vides labiekārtošanā, migrantu un minoritāšu sociālajā iekļaušana utt. Viena no atziņām - ļoti būtiska ir sinerģija starp dažādām iesaistītajām pusēm - politiķiem, darbiniekiem, brīvprātīgajiem, nevalstiskajām organizācijām, vietējām pašvaldībām un kopienām utt.,” piebilst Rihards.

Mācību vizītes laikā jauniešiem bija iespēja iepazīt arī dažādu Rumānijas iestāžu darbību – Revolūcijas muzeju, Jauniešu centru, teātri u.c., kas darbojas kā nevalstiskās organizācijas bez atsevišķa valsts finansējuma darbības uzturēšanai. Tas lika novērtēt to, ka Latvijā mēs saņemam valsts atbalstu līdzīgu iestāžu uzturēšanai.

„Mācību vizīte saveda kopā visdažādāko vecumu un jomu cilvēkus no vairākām Eiropas valstīm, taču nedēļas laikā izveidojās lieliska komanda, kas spēja dalīties savā pieredzē, uzklausīt viens otru un pilnvērtīgi izbaudīt kopā sniegto laiku Timišoarā, spītējot pat neierasti biezajai sniega kārtai, kas marta beigās Rumānijā ir retums,” atzīst Dārta.

att

Šis projekts (Nr. 2016-1-FR01-KA204-024219) tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada domes vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste