Attēls: kāzu jubilāri pasākumā Stāmerienas pilī

Turpinot tradīciju, 3.jūnijā Stāmerienas pilī Gulbenes novada pašvaldība godināja un sveica tās novada ģimenes, kuras aizvadītajā gadā svinēja 50, 55, 60, 65, 70 gadu kāzu jubileju.

Šo pasākumu jau vairāku gadu garumā organizē Gulbenes novada Dzimtsarakstu nodaļa.

Dimanta vainaga pāris (65 gadi) – Leonīds un Līga Brosovi. Dimanta pāri (60 gadi): Juris un Maija Lūkini, Juris un Zinaida Stīpnieki. Smaragda pāri (55 gadi):

Andris un Ārija Kalvīši, Jānis un Līga Kļaviņi, Aivars un Līga Indzeri, Māris un Modra Švikas, Jānis un Inta Livkiši. Zelta pāri (50 gadi): Auseklis un Vaira Kalniņi

Andris un Līga Biziki, Aldis un Vija Nuržas, Mārtiņš un Anna Zīles, Jānis un Aija Bokalderi, Kārlis un Valentīna Siliņi.

Lepojamies ar spēcīgām, dzīves un sirds gudrām, čaklām un enerģiskām mūsu novada ģimenēm, kas cauri gadu desmitiem cieņā tur viens otru un rūpējas par savu māju pavardu, puķu dārzu un pat strazdu āra bērzā. Īstās un pamatīgās vērtības šīs paaudzes vīri un sievas ir pratuši nodot nākamajām paaudzēm - bērniem un mazbērniem. Lai vēl krāšņāk zied jūsu nākamie gadi!