Projekti

 

t_valmiera_3.jpg

 

Mācību gada nogalē Galgauskas pamatskolas 5., 6. un 9.klases skolēni devās ekskursijā uz Valmieras novadu, kur apmeklēja Valmieras Drāmas teātri. Skolēni tika iepazīstināti gan ar teātra izveidošanas vēsturi, gan ar teātra aizkulisēm. Bija iespēja vērot kā top izrāde un iepazīt režisora, skaņu operatora un gaismotāja darbu. Bērni uzzināja, ka teātra darbnīcās, kur top dekorācijas un skatuves tērpi, darbojas dažādu profesiju pārstāvji - galdnieki, šuvēji, tērpu mākslinieki, ģērbēji, frizieri, grimētāji, mehāniķi. Šī bija arī iespēja klātienē tikties ar profesionāliem aktieriem un iepazīt viņu ikdienu.

t_valmiera_7.jpg
t_valmiera_9.jpg

Nākamā apmeklējuma vieta bija šokolādes gardumu ražotne “R Chocolate” Trikātā, kurā kopā ar vīru Edgaru saimnieko enerģiskā Raisa Jablonska. Viņa pēc profesijas ir pārtikas tehnologs. Skolēniem bija iespēja darboties meistarklases darbnīcā, iepazīt šokolādes īpašības un pašiem uztaisīt no tās kādu našķi. Tāpat viņi pārliecinājās, ka, lai gatavotu našķus ir jāapgūst gan pārtikas tehnologa, gan konditora profesija. Savukārt veiksmīgas uzņēmējdarbības nodrošināšanai nepieciešams apgūt arī uzņēmēja, ekonomista un grāmatveža zināšanas. Bērni pārliecinājās, ka šis darbs prasa arī pacietību un mazliet arī mākslinieka talantu.

Ekskursijas noslēgumā skolēni apmeklēja Beverīnas koka skulptūru parku un labirintus. Tur ar Šreka cepuri galvā mūs sagaidīja saimnieks Jānis Jākabsons, kur pēc profesijas ir galdnieks. Viņš pastāstīja, ka parku pats savām rokām sācis veidot pirms deviņiem gadiem. Šeit skolēni apskatīja 370 no koka veidotas skulptūras, izstaigāja 5 labirintus un izspēlēja dažādas spēles.

Šī ekskursija deva skolēniem ieskatu dažādās profesijās un ļāva pārliecināties, cik cilvēks daudz var sasniegt, ja ir vēlme strādāt.

log-esf.jpg

Pasākums organizēts projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, nr. 8.3.5.0./16/I/001.

Projekta (Nr. 8.3.5.0./16/I/001) kopējais attiecināmais finansējums ir 21 645 410 eiro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 18 398 598 eiro un valsts budžeta līdzfinansējums 3 246 812 eiro. Projekts tiks īstenots līdz 2020.gada 31.decembrim.

Valsts izglītības attīstības aģentūra projektu īsteno Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, profesionālās izglītības kompetenču centriem un Valsts izglītības satura centru.

Skolnieces - Samanta Vilne un Linda Avotiņa,
audzinātāja - Sanita Lazdiņa
Informāciju sagatavoja G.Krevica, Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste