Projekti

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas darba tirgus prognozes liecina, ka Latviju šajā jomā tuvākajos gados sagaida vairāki izaicinājumi. Ja saglabāsies līdzšinējie darbaspēka sagatavošanas principi, tad darba tirgū neatbilstība starp darbaspēka pieprasījumu un piedāvājumu turpinās palielināties. Piemēram, jau šobrīd veidojas liels speciālistu pārpalikums humanitāro un sociālo zinātņu jomās, savukārt pieprasījums pēc inženierzinātņu speciālistiem ir ievērojami lielāks nekā piedāvājums. Situācija liecina, ka trūkst kvalificētu darbinieku inženierzinātņu nozarēs, tāpēc ir svarīgi veicināt bērnu un jauniešu interesi tieši par dabaszinātnēm.

Lai mudinātu Gulbenes novada skolēnus vairāk pievērsties matemātikai un dabaszinātnēm, 27.aprīlī Gulbenes vidusskolas pagalmā ikvienam bija iespēja izmēģināt mobilās demonstrāciju laboratorijas „TehnoBuss” piedāvājumu. „TehnoBusa” pamatideja ir vienkāršā, ērtā, modernā un atraktīvā veidā sniegt daudzpusīgu informāciju un paraugdemonstrējumus par inženierzinātnēm, īpaši mašīnbūves un metālapstrādes nozarēm.

Uz nodarbību „TehnoBusā” bija ieradušies arī Stāķu pamatskolas skolēni.
„Mums bija iespēja apskatīt dažādus mehānismus, pildīt dažādus praktiskus uzdevumus. Piemēram, pirmo reizi dzīvē darbojos ar metināmo aparātu un pirmo reizi dzīvē redzēju, kā darbojas 3D printeris. Lai gan nodarbība bija interesanta, tomēr pašlaik neapsveru domu saistīt savu karjeru ar dabaszinātnēm,” stāsta Stāķu pamatskolas skolniece Pola.

28.aprīlī „TehnoBuss” devās uz Lizuma vidusskolu.

Pasākums organizēts projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, nr. 8.3.5.0./16/I/001.

Projekta (Nr. 8.3.5.0./16/I/001) kopējais attiecināmais finansējums ir 21 645 410 eiro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 18 398 598 eiro un valsts budžeta līdzfinansējums 3 246 812 eiro. Projekts tiks īstenots līdz 2020.gada 31.decembrim.

Valsts izglītības attīstības aģentūra projektu īsteno Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, profesionālās izglītības kompetenču centriem un Valsts izglītības satura centru.

log-esf.jpg

Gunta Krevica,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste