Izsole Pašvaldība informē
Attēls ar Zaļās ielas izsoles informāciju

Pieteikšanās termiņš tuvojas beigām, vēl vari pagūt iesniegt līdz šodienas, 17.02.2023. plkst.15:00!

Gulbenes novada pašvaldība informē, ka tiek organizēta nomas objekta otrās nomas tiesību izsoles Nekustamajā īpašumā ar kadastra numuru 5001 007 0270 un adresi: Zaļā iela 3, Gulbene, Gulbenes novads. Pieteikties līdz 17.02.2023. plkst.15:00.

Izsoles notiks 2023.gada 21.februārī!

https://www.gulbene.lv/lv/izsolu-katalogs/nekustama-ipasuma-zala-iela-3-gulbene-gulbenes-novads-razosanas-ekas-dalas-19930-m2-platiba-un-zemes-vienibas-kadastra-apzimejumu-5001-007-0270-domajamas-dalas-otra-nomas-tiesibu-izsole-pieteikties-lidz-17022023

https://www.gulbene.lv/lv/izsolu-katalogs/nekustama-ipasuma-zala-iela-3-gulbene-gulbenes-novads-razosanas-ekas-dalas-42183-m2-platiba-un-zemes-vienibas-ar-kadastra-apzimejumu-5001-007-0270-domajamas-dalas-otra-nomas-tiesibu-izsole-pieteikties-lidz-17022023

 

 

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai.