Kultūra
diskusija ar iedzīvotājiem

Gulbenes novada Kultūras pārvalde aicina novada iedzīvotājus uz diskusijām par kultūras dzīvi pagastos un pilsētā!

Kopā izvērtēsim esošo situāciju un noteiksim tālākās kultūras dzīves prioritātes katrā no teritorijām, lai atziņas un secinājumus izmantotu "Gulbenes novada Kultūras attīstības plāna 2023.-2027.gadam" izstrādē.

Diskusijas notiks katrā no pagastiem un pilsētā:

kultūras diskusija