Projekti

Tirzas pamatskola turpina darboties projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”. Šajā semestrī ir plānotas četras mācību vizītes, Tehnoloģiju diena skolā, divi matemātikas konkursi, angļu valodas praktiska lietošana vienā Erasmus + un divos e-twinning projektos. Darbu turpina jaunāko klašu skolēnu iecienītais LEGO pulciņš un sācis darbu pavisam jauns – robotikas pulciņš.

attels2

21.janvārī Tirzas pamatskolas skolēni, kas aktīvi iesaistās projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” organizētajos pulciņos, kā arī 8. un. 9. klases skolēni, kas mācās fiziku, devās mācību vizītē uz Ķeguma HES. Tur bērni tika vesti ekskursijā, varēja tikt telpās, kur redzamas visas detaļas un konstrukcijas. Vizītes laikā bērni uzzināja par Ķeguma HES celtniecību, darbības principiem, saražotajām jaudām un ietekmi uz vidi. Tika parādīti un pastāstīti arī nozīmīgāko detaļu izmēri.

attels2

Skolēniem radās priekšstats par elektroenerģijas ieguvi un tās pārvadi līdz lietotājam. Secinājumi bija vairāki – tas nemaz nav tik vienkārši, kā mācību grāmatā izskatās. Lai rastos elektrība, konstrukcijā jādarbojas katram mazākajam mehānismam. Ja tas tā nenotiek, bez elektrības var palikt daudzi. Un cilvēki, kas strādā hidroelektrostacijās, ir augsti kvalificēti un zinoši. Balstoties uz iegūtajām zināšanām, tiks izstrādāti zinātniski pētnieciskie darbi. (pedagogi Gunta Gruņiere, Iveta Ziepniece)

attels

Aktivitātes organizētas ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”nr.8.3.2.2./16/I/001 ietvaros. Ar līdzfinansējumu atbalstīja Gulbenes novada pašvaldība.

attels

Informāciju apkopoja direktore Svetlana Ziepniece