Projekti

Gulbenes novada pašvaldība šobrīd aktīvi strādā ne tikai pie izglītības kvalitātes uzlabošanas Gulbenes novada skolās, bet arī pie skolēnu motivācijas veicināšanas un skolotāju zināšanu un metodiskās bāzes paplašināšanas.

projekts_foto
Projektā iesaistīto skolu pedagogi no Latvijas, Francijas, Beļģijas, Itālijas un Bulgārijas mācību laikā Francijā, kur tika iepazīstināt ar neformālās izglītības metodēm, ko ieviest skolās

Šim nolūkam ir izstrādāta 1.versija neformālās izglītības metožu katalogam, kas šobrīd ir nodots izmēģināšanai Tirzas pamatskolai un Lejasciema vidusskolai.

“Pašlaik abas izglītības iestādes pārbauda metodes praksē, lai noskaidrotu, kā tās darbojas skolas vidē, kā arī pēc tam sniegtu rekomendācijas materiāla uzlabošanai. Starptautiskā projekta “DROP’IN”, kura ietvaros tiek izstrādāts šis katalogs, pamatā ir balstīts darbs uz neformālo izglītības metožu integrēšanu formālās izglītības sektorā, lai bagātinātu skolotāju metodes ikdienas darbā skolā un klasē, meklētu alternatīvus veidus skolēnu motivēšanai mācīties un mazinātu riskus skolēnu priekšlaicīgai mācību pārtraukšanai,” stāsta Lauris Šķenders, Gulbenes novada Izglītības pārvaldes projektu vadītājs.

20.-22.janvārī Gulbenē norisināsies projekta partneru tikšanās, kuras laikā pārrunās līdz šim paveikto un turpmākos darbus, tajā skaitā izveidotā metožu kataloga 1.versiju.

Projekts “DROP’IN” (NR.2018-1-FR01-KA201-047884) tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Eiropas Savienības Erasmus+ programma
drop

 

 

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldības
vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste