Projekti
att

Lai sagatavotu video materiālu dziesmas “Saule, Pērkons, Daugava” izpildījumam, uz kopīgu sadziedāšanu Gulbenē pulcējās projektā “Globālās izglītības sabiedrības veidošana” iesaistīto skolu skolēni no Lizuma, Lejasciema, Gulbenes 2.vidusskolas un Gulbenes novada valsts ģimnāzijas.

Šis video materiāls ir viena no pēdējām projekta aktivitātēm, jo projekts noslēdzas šā gada martā. Ideja par video materiālu radīšanu pieder projekta partneriem Katalonijā (Spānija), kuri ierosināja, ka katrai no projektā iesaistītajām valstīm jāsagatavo video par kāda attiecīgās valsts klasiķa dzejas darbu. Tā kā aizvadītais gads Latvijā aizritēja Raiņa jubilejas noskaņās, tad Latvijas partneru – Gulbenes novada – izvēle bija šī M.Brauna komponētā dziesma ar Raiņa vārdiem.

Janvāra vidū visi projekta partneri savstarpēji apmainīsies ar video materiāliem, lai ar tiem iepazīstinātu sabiedrību, liekot aizdomāties par tādiem globāliem jautājumiem kā nacionālā identitāte kultūru dažādība, vērtības.

Projekta īstenotājs, vadošais partneris ir Neath Port Talbot pašvaldība Velsā, Lielbritānijā.

Aktivitātes organizētas projektas „Globālās izglītības sabiedrības veidošana”, līguma Nr. DCI-NSAED/2012/287-929, ietvaros. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Eiropas Savienībai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

att

J.Igaviņa, Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste