Projekti

Turpinās Gulbenes 2.vidusskolas pārbūve un Gulbenes novada valsts ģimnāzijas telpu vienkāršoto atjaunošana un iekšējo inženiertīklu pārbūve. Darbus Gulbenes novada valsts ģimnāzijā veic SIA “Akvilons Z” un tos plānots pabeigt līdz jaunā mācību gada sākumam. Vienlaikus norisinās Gulbenes sākumskolas un Gulbenes novada valsts ģimnāzijas telpu pārbūves (2.daļa) būvprojektu izstrāde.

Projekta Nr.8.1.2.0/17/I/013 kopējās izmaksas plānotas 5 081 703,40 EUR apmērā. Attiecināmās izmaksas 4 736 985,44 EUR, no tām ERAF finansējums 3 029 878,00 EUR jeb 63,962155681 %, valsts budžeta finansējums 426 776,86 EUR jeb 9,0094611%, pašvaldības finansējums 1 280 330,58 EUR jeb 27,0283832%. Neattiecināmās izmaksas – 344 717,96 EUR (pašvaldības budžeta finansējums). 

ieguldījums tavā nākotnē

Vita Lāčkāja,
Attīstības un projektu nodaļas
vecākā projektu vadītāja